Risalelerde "çekirdek" daha çok müminler için söyleniyor. Çekirdek ve tohumun farklı olduğu, çekirdeğin meyvesinin olmayıp verimsiz olduğu ifade ediliyor, ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çekirdek, tohum ya da başka bir ifade fark etmez, Risale-i Nur'da çekirdeğe yüklenen asıl anlam, program ve öz olma manasıdır. Yoksa Risale-i Nur'da çekirdeğe bir ziraat ilminin gözü ile bakılmıyor.

Mesela, şu paragrafta çekirdek kainat ağacının bir programı şeklinde tarif ediliyor. Nasıl bir ağaç küçük bir çekirdekten çıkmış ve çıkmakta ise, kainat ağacı da Hazreti Peygamber (asv)'in çekirdek hükmünde olan nurani mahiyetinden çıkmıştır.

"Sâni-i Zülcelâlin ağaçlar hakkında câri olan bir kanunu, elbette şu şecere-i âzamda da câri olmak, mukteza-yı ism-i Hakîmdir. Öyleyse, mukteza-yı hikmet, şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki, âlem-i cismanîden başka, sair âlemlerin nümunesini ve esasatını câmi olsun. Çünkü, binler muhtelif âlemleri tazammun eden kâinatın çekirdek-i aslîsi ve menşei, kuru bir madde olamaz. ..."

"Ey müstemi! Şu acip kâinat-ı azîme bir insanın cüz'î mahiyetinden halk olunmasını istib'âd etme. Bir nevi âlem gibi olan muazzam çam ağacını, buğday tanesi kadar bir çekirdekten halk eden Kadîr-i Zülcelâl, şu kâinatı nur-u Muhammedîden (Aleyhissalâtü Vesselâm) nasıl halk etmesin veya edemesin? İşte, şecere-i kâinat, şecere-i tûbâ gibi, gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için, aşağıdaki meyve makamından, tâ çekirdek-i aslî makamına kadar nuranî bir hayt-ı münasebet var. İşte, Miraç, o hayt-ı münasebetin gılâfı ve suretidir ki, zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm o yolu açmış, velâyetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya-yı ümmeti, ruh ve kalble, o cadde-i nuranîde, Mirac-ı Nebevînin gölgesinde seyr ü sülûk edip istidatlarına göre makamat-ı âliyeye çıkıyorlar."(1)

Özetle, Risale-i Nur'da "çekirdek" tabiri zirai verimlilik anlamında değil, temsili akla yaklaştırma anlamında kullanılıyor.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, Üçüncü Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...