Risalelerde, "Ehl-i dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmak" tavsiye ediliyor. Bu işler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i dünyanın evhamlarını nelerin tahrik edeceğini birkaç madde halinde özetlemeye çalışalım:

Birincisi, siyasete bulaşarak onları menfaatlerine zarar geleceği endişesine düşürmemek ve zihinlerini bulandırmamaktır. Risale-i Nur mesleği tamamen iman ve ahlâk hareketidir. Bu harekette, emniyet ve asayiş çok mühimdir. Zira insanların imanını kurtarmak, kuvvetlendirmek ve ahlakını düzeltebilmek için, onlarla sağlıklı ve huzurlu bir ortamda buluşmak lazımdır. Bunun en güzel yolu da siyaseti dershaneye sokmamaktır.

İkincisi, Risale-i Nur mesleğinde asayiş, emniyet ve insanların zarar görmemesi temel bir esastır. Öyle ise asayişi ve emniyeti ihlal eden aşırılıklardan imtina etmeliyiz ki, ehl-i dünya evhama kapılıp "Bunların derdi iman ve ahlak değil, anarşidir." demesinler.

Üçüncüsü, Risale-i Nurların gayesi imandır ve uhrevidir. İman hakikatleri ise hiçbir şeye alet edilemez. Öyle ise dünyevi bazı maksatları hizmetimizin içine sızdırıp "Acaba bunlar ahireti gösterip dünyayı mı talep ediyorlar?" zannına düşürecek işlerden ve fiillerden uzak kalmalıyız.

Bu zamanda en ehemmiyetli vazife, müspet bir şekilde insanlara iman ve Kur’ân hakikatlerini telkin etmek; akılları menfi fikirlerden, kalpleri manevî hastalıklardan muhafaza etmektir k, bu en büyük bir cihat, en ulvî büyük bir hizmettir.

İşte Risale-i Nurlar bu minval üzere gidiyor ve talebelerine de bu yolda büyük bir itina ve titizlik içinde hareket etmeleri gerektiğini telkin ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Onun için, kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki, ihtiyat etsinler, nâehillerin eline hakikatleri vermesinler. 1 : bk. İbni Mâce, Mukaddime: 17. bu hadisi şerif nedir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bahsedilen hadisin metni şu şekildedir ve konu ile dolaylı bir şekilde ilgilidir: “Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. “ Buhârî, İlim 10, Humus 7, İ’tisâm 10; Müslim, İmâre 175, Zekât 98, 100. Ayrıca bk. Tirmizî, İlim 4; İbni Mâce, Mukaddime 17

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...