Risalelerde, ekseriyatla -özellikle telif zamanlarındaki- en büyük tehlike olarak deccalizm ve kominizm, gizli zındık komiteleri ve dinsizlik cereyanları gösterilmiş. Bu akımlar etkinliğini kaybetmekle Risaleleri de ikinci plana itmez mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Akımlar ve düşünce doktrinleri zamanla kabuk ve elbise değiştirse de bu akım ve doktrinlerin arka cephesinde iş gören "zındıka komitesi" ve dessas localar daima aynıdır, değişmiyorlar. Akım ve düşünceler onların elinde sadece bir vesile ve araçtan ibarettir; bunların değişmeyen tek hedef ve maksadı, dinsizlik ve hak düşmanlığıdır.

Bu karanlık komiteler ve odaklar, yüz yıl önce komünizmi ve evrim teorisini araç olarak kullanırlarken, şimdi sefahat ve ırkçılığı araç olarak kullanıyorlar. Hedefleri alem-i İslam’ı ellerinden gelse yok etmektir.

Diğer bir husus, materyalist felsefe ve düşünce bir ruhtur; komünizm ve benzer ideolojiler bu ruhun cesetleri mesabesindedir. Ceset değişse de maddeci ruh daima baki ve aynıdır, değişmiyor. Dikkat etmek gerekir.

Risale-i Nurların esasatı cesetlere bakmıyor, bu cesedin içindeki cari ruha bakıyor. Yani Risale-i Nurların imana dair esasları meri ve caridir. Asla işlevini ve misyonunu yitirmez. Küfür, tenasüh ile daima beden değiştirir, kıyamete kadar asıl ruhu bakidir. Risale-i Nurlar bu ruh ile savaş içindedir. Yoksa değişen bedenlere göre hareket etmemiş. Bu zamanın en büyük tehlikesi dinsizlikten ve maddecilikten beslenen sefahat ve ırkçılıktır diyebiliriz ki, bunun reçetesi yine Risale-i Nurların esası olan tahkiki imandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...