Risalelerde eski insanların boyunun çok uzun olduğundan bahsediliyor mu? Eski insanların uzun, şimdikilerin kısa olmasını bazı kimseler evrimle ilişkilendiriyor. Bu konuyu açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Genelde tekamül ile evrim birbirine karıştırılıyor. Tekamül; Allah’ın kainata koyduğu gelişim kanunudur. Evrim ise; türlerin birbirinden hasıl olduğunu iddia eden, doğruluğu ispat edilememiş, safsata bir teoridir. Evrim düşüncesinin temel dayanağı ve esinlendiği nokta; kainattaki tekamül kanunu olduğu için, bu iki kavram birbiri ile benzerlik arz eder ve birbirleri ile karıştırılır.

Bir kaysı çekirdeği içinde kader eli ile programlanmış bir kaysı ağacının, çekirdekten ağaca kadar geçirdiği evreler tekamül kanununun bir açılımıdır. İnsanın spermden insan haline gelmesi de bir tekamül eseridir. Bu gelişim kanunu kainatta her şeyde umumi bir şekilde tecelli ediyor. İşte evrimciler bu kanuna dayanarak delilsiz ve ispatsız olarak, türlerin birbirinden evrim geçirerek geliştiğini iddia ediyorlar ki; bunun ne fen, ne de din açısından geçerliliği yoktur.

Eski zamanda insanların hem uzun boylu, hem de çok yaşadıkları hadis kaynaklarında ifade ediliyor. Buna işaret eden ayet ve hadislerden bazı numuneler verelim:

"Andolsun ki biz Nuh'u kavminin arasına gönderdik de,o elli eksik bin sene onların arasında yaşadı..."(Ankebut, 29/14)

Burada Nuh (as)’in 950 yıl yaşadığını Cenab-ı Allah bizlere bildirmiştir.

Hz. Adem'in boyuna gelince, Ebu Hureyre (R.A)'den bir rivayete göre: Hz. Adem altmış zir'a boyunda idi. (bir zir'a parmak uçları ile dirsek arası mesafededir).

Buradan parmak uçları ile dirsek arasını yarım metre hesaplarsak, Adem (as) boyu 30 metre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünyanın ilk çağlarında dev yaratıkların olduğu bir gerçektir. Dinozorlar ve Mamutlar ne kadar büyük idilerse, insan da onlar kadar iri olmak zorunda idiler. Şimdiki formatlarda insan neslinin idamesi elbette mümkün değildi. Bu irilik kavramı nüfus artışıyla ters orantılı olarak, bir küçülme göstermiş olabilir.

İnsanların boylarının zamanla küçülmesinin evrimle bir ilgisi yoktur. Zira evrim türler arası geçişi savunan bir teori iken, insanların boylarının kısalması türler arası bir geçiş değil, türlerin kendi içinde çevre ve koşullara adapte olmak anlamında biyolojik bir vakadır.

Daha geniş bilgi için tıklayınız:

www.sorularlaevrim.com

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...