Block title
Block content

Risalelerde geçen geçmiş zamanın sağ cihet ile, gelecek zamanın da sol cihet ile ifade edilmesinin hikmeti nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada yapılan sadece bir teşbih ve benzetmedir. Sağ ve sol kavramları geçmiş ve gelecek şeklinde tasvir ediliyor.

Mecaz ve teşbih soyut, uzak ve dağınık hakikatleri somutlaştıran, yakınlaştıran ve toplayan bir araçtır. İnsanların ekserisi avam olmasından dolayı soyut, uzak ve dağınık hakikatleri aklı ile göremiyor. Bu sebeple teşbih ve mecaz gibi vasıtalar ile  avam insanlara  soyut, uzak ve dağınık hakikatler somut, yakın ve toplu bir şekle getiriliyor; ta ki insanların aklı bu hakikatleri rahatla görüp okuyabilsin.

Bundan dolayı Kur’an ve sünnette mecaz ve teşbih metodu çokça kullanılmaktadır. Mecaz ve teşbihi amacının dışına çıkarıp zahiri üzerine tatbik etmek doğru değildir. Bilinmeyen bir şey bilinen bir şey ile akla yaklaştırılır. Bu yaklaştırma işinde bilinen sadece bir vasıta ve araçtır, yoksa maksat ve esas değildir.

Mesela, "Osmanlıyı ayakta tutan iki unsur askeriye ve ilmiye sınıfıdır." sözü ve manası en güzel "Osmanlı; kılıç ve kalem üstünde durur." sözü ile ifade edilir.

Böyle teşbih ve mecazlarda üstün ve keskin bir ifade etme gücü ve sanatı vardır. Bunları yerinde kullanmak ve yerinde anlamak çok güzel bir anlama ve anlatma metodudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

sami

Bilgisayarda herhangi bir media dosyası (film gibi) izlerken durum çubuğu soldan sağa doğru ilerler. İzlenilen kısım solda, izlenecek kısım sağ tarafta kalır. Buna göre sol taraf mazi(geçmiş), sağ taraf istikbaldir(gelecektir). Çünkü bilgisayar programcıları latin harflerini kullandıkları için Latin larfleriyle yazılış soldan sağa olduğundan geçmişi ve gelceği media player programlarında o şekilde göstermişlerdir. Mesela bu yazıyı okurken okuduğunuz kısımlar satırın solunda kaldı yani mazide, okuyacaklarınız da sağında yani istikbalde.
Fakat Kuran hattıyla (Arapça ve Osmanlıca) yazılırken ve okunurken soldan sağa değil sağdan sola yazılır ve okunur. Okuduklarınız ve yazdıklarınız sağda kalır yani mazide, okuyacaklarınız ve yazacaklarınız solda kalır yani istikbalde. Üstad Kuran hattıyla okuduğu için, Üstad'ın geçmiş zamanın sağ cihet ile, gelecek zamanın da sol cihet ile ifade etmesi buna dayanır, diye düşünüyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...