Block title
Block content

Risalelerde geçtiğine göre; vahşi hayvanların leş veya ölü hayvanlar yemeleri helal ise, bu hayvanlara avlanma, tuzak kurma, plan yapma gibi kabiliyetler niçin verilmiştir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Veya dişi bir kaplan, öz evlâtlarına olan şiddet-i şefkat ve himâyeyi nazara almayarak, zavallı ceylânın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra, bir avcı tarafından öldürülür. İşte, hiss-i şefkat ve himâyeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yaptığı aynı musibete mâruz kalır. (İHTAR)"

"İHTAR: Kaplan gibi hayvanların helâl rızıkları, ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak, şeriat-ı fıtriyece haramdır."(1)

İnsanın bu dünyaya gönderilme amacı; iman ve ibadet iken, küfür ve fısk özelliği de verilmiş. Yani insana asıl amacının yanında başka özelliklerin verilmesi, asıl maksadı cerh edip ortadan kaldırmıyor. Aynı şekilde aslana avlanma yeteneğinin verilmesi, aslanın amacını cerh etmiyor; bilakis iptidai de olsa onlara münasip fıtri bir imtihan imkanı temin ediyor. Bu fıtri imtihana uygun hareket etmez ise, fıtri bir ceza alabiliyor.

Aslan ve kaplanların vücutları yakalamak ve avlamak için dizayn edilmiş olabilir; lakin av konumunda olan hayvanların vücutları da kaçmak için dizayn edilmiştir. Hatta bu kovalamacada aslanların başarı oranı yüzde otuzu geçmiyor ve özellikle de hasta ve zayıf hayvanları yakalıyorlar. Hal böyle olunca sadece aslanların anatomisine bakarak bir hükme varmak sağlıklı olmaz.

Belki de aslanların bu dizaynı, karşı türleri zinde ve sağlıklı tutmak için fıtri bir tetikleyici görevi yapıyor.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

bici327
İlginiz için size çok teşekkür ederim. Allah razı olsun :)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mehmedy
Cevabınız şu yönlerden dolayı tatmin edici değil : İnsanoğlu ihtiyaç hissettiğinde veya keyfi-zevki olarak helal olan canlı mahlukatı keserek veya avlayarak yemektedir. Bu vahşi hayvanlar ise izlediğimiz kadarıyla keyfi değil de acıktıklarında zaruretten dolayı avlanmaktadırlar. İnsanoğlu ile vahşi hayvanların bu durumlarını nasıl değerlendirebiliriz. İkisi de netice de ihtiyacı için bu gıda sağlama işini yapıyor. Ayrıca leş yiyici denilen türler mevcut zaten. Deniz canlılarının birbirini avlamaları da mı yasaktır?Kur'ân'dan veya Hadis-i Şeriften vahşi hayvanların bu şekilde avlanmalarını yasaklayan bir delil var mıdır acaba?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bu bakış açısı Üstadın bir tevili bir içtihadıdır bu yüzden sarih ve muhkem bir delil getirmek mümkün değildir.

Ama bu içtihat bütün bütünde hevai değildir mesela şu hadis bu manaya işaret eder niteliktedir: Evet, âkilüllâhm hayvanların helâl rızıkları, vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler, cezâ görürler."Boynuzsuz olan hayvanın kısâsı kıyâmette boynuzludan alınır" Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2: 235. diye ifade-i hadîsiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahları bâkî kalan hayvânât mâbeyninde dahi, onlara münâsip bir tarzda, dâr-ı bekàda mücâzat ve mükâfatları vardır. Ona binâen, canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır, denilebilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...