Risalelerde güneşin, Peygamber Efendimiz için bir saat tevakkuf ettiği rivayeti yer almaktadır. Ancak aşağıda görüldüğü üzere, böyle bir olayın yaşanmadığı iddia ediliyor; bu iddia doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İtiraz Edilen Kısım:

“Mi’rac gecesinin sabahında (...) Hem Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Kureyş’e demiş ki: 'Yolda giderken, sizin bir kafilenizi gördüm; kafileniz yarın filân vakite gelecek.' Sonra o vakit kafileye muntazır kaldılar. Kafile bir saat teehhür etmiş. Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ihbarı doğru çıkmak için, ehl-i tahkikın tasdikıyla, Güneş bir saat tevakkuf etmiş. Yâni Arz, O’nun sözünü doğru çıkarmak için; vazifesini, seyahatını bir saat tâtil etmiştir ve o tâtili, Güneş’in sükûnetiyle göstermiştir.”(1)

İddia:

Bu olayı kim rivayet etmiş, ehl-i tahkikten kim tasdik etmiştir? "Güneşin bir saat tevakkuf ettiğine" dair bir haber, ne hadis ne de siyer kitaplarında vardır. Uydurma olduğu açıktır.

İddiaya Cevap:

Bu adamlar, ne cüretle bu patavatsızlığı yapıyorlar, anlamak mümkün değil. Yoksa “cahil gerçekten cesur mu oluyor?” Her ne ise... Bize düşen gerçeği göstermektir: Umarız ilimde bile şımarıklığı sürdürenlerin yüzü kızarır.

- İmam Beyhakî İsmail b. Abdurrahman el-Karşî’den aktardığına göre, Peygamberimiz (a.s.m) -Mekke’den Kudüs’e yaptığı seyahati ifade eden- İsra olayını anlatınca, müşrikler yolda kendilerine ait deve kervanlarını görüp görmediklerini sordular. Onlara cevap verdi. Bazıları kendi develerinin ne zaman Mekke’ye ulaşacaklarını sordular. Efendimiz (a.s.m) “Çarşamba günü” diye cevap verdi. O gün geldiğinde, müşrikler develeri beklediler. Ancak gün bitmek üzereydi ki, develer daha gelmemişti. Bu durum karşısında Peygamberimiz (a.s.m) dua etti; - güneş tevakkuf etmek suretiyle - gün bir saat kadar uzatıldı.

“Güneş iki kişiden başka hiç kimse için tevakkuf etmemiştir. Bunlardan biri Hz. Yuşa b. Nun; -bu peygamber cebbar/ azgınlarla savaşırken, güneşin batıp, sebet / cumartesi gününe girileceğinden ötürü, savaşmayı bırakmak zorunda kalacağından endişe etti ve yaptığı duası kabul olup güneş tevakkuf etti-, diğeri de Hz. Muhammed (a.s.m)’dir.” (Beyhakî, Delailu’n-Nubüvve-şamile-2/275; Nebhanî, Huccetullahi ala’l-âlemîn, s.373; Zeynî Dahlan, es-SiIretu’n-Nebeviye, 1/146).

Hatta İmam Subkî bu konuda bir şiir söylemiştir: Tercümesi şöyledir:

“Güneş grup etmek üzere iken sana itaat etti / Batmadı, sana uyarak bir süre tevakkuf etti.” (Dahlan, a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...