Risalelerde hemen her yerde "bismihi sübhanehu" ifadesinin tercih edilmesinin sebebi nedir?

Risalelerde hemen her yerde
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bismihi, onun adıyla başlarım demektir. Sübhanehu ise o her kusurdan münezzehtir, manasına geliyor.

Bu terkip zaten besmelenin yerini tutan ve onun yerine kullanılmasında bir sakınca olmayan bir terkiptir. Ayrıca ifade, genel itibari ile İsra suresinde şu şekilde geçmektedir:

"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler. Her şey onu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, Halîm'dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır." (İsrâ, 17/44)

Besmele, hamdele, salvele ve tenzih yani Allah’a hamd ve tenzih ve Resulü (asm)'ne salavat getirmek bütün âlim ve evliyaların eserlerinin başında kullandığı sünnete dayanan bir gelenektir. İsra suresindeki hamd makamındaki ayetleri, Üstad Hazretleri hem Allah'a hamd için hem de bu güzel geleneği devam ettirmek için sürekli kullanıyor.

Diğer bir husus, besmele zaten her hayırlı şeyin başında çekilmesi gereken sağlam bir gelenek, hatta bazen vacip bir vazifedir. Risale-i Nurların çok yerlerinde besmele tatbik edilmiş, ama bazen besmelenin yerini tutan hamdele ve başka ifadeler de kullanılarak eski unutulmuş gelenekler ve ifadeler de yeniden ihya olsun için tercihan zikredilmiştir, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...