Risalelerde, İbni Sina hakkında, Üstad'ın Tespitleri Nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın İbni Sina ile ilgili bir kısım ifadeleri aşağıda yer almaktadır:

"İslâm hükemasının Eflâtun’u ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dâhi i meşhur Ebu Ali İbni Sina,.."(1)

"Ey şu risaleyi insafla mütalâa eden kardeş! Deme, 'Niçin bu Onuncu Sözü birden tamamıyla anlayamıyorum?' Ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü, İbn-i Sina gibi bir dâhi-yi hikmet, اَلْحَشْرُ لَيْسَ عَلٰى مَقاَيِيسَ عَقْلِيَّةٍ demiş; 'İman ederiz, fakat akıl bu yolda gidemez.' diye hükmetmiştir."(2)

"Hattâ, silsile-i felsefenin en mükemmel fertleri ve o silsilenin dâhileri olan Eflâtun ve Aristo, İbn-i Sina ve Fârâbî gibi adamlar, 'İnsaniyetin gayetü’l-gayâtı teşebbüh-ü bi’l-Vâcibdir, yani Vâcibü’l-Vücuda benzemektir.' deyip firavunâne bir hüküm vermişler. Ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak, esbabperest, sanemperest, tabiatperest, nücumperest gibi çok envâ-ı şirk taifelerine meydan açmışlar." (3)

"İşte, felsefenin şu esâsât-ı fâsidesinden ve netâic-i vahîmesindendir ki, İslâm hükemasından İbn-i sina ve Fârâbî gibi dâhiler, şâşaa-i suriyesine meftun olup, o mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden, âdi bir mü’min derecesini ancak kazanabilmişler. Hattâ, İmam-ı Gazâlî gibi bir Hüccetü’l-İslâm, onlara o dereceyi de vermemiş."(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Dokuzuncu Lem'a.

(2) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

(3) bk. a.g.e., Otuzuncu Söz.

(4) bk. a.g.e. ve Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...