Risalelerde İçki İçmeden Vazgeçirmek İçin Okunacak Ders Var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Günah olduğunu bildiği halde insanların harama girmesi, o insanları günahkâr eder. Bu insanlarla irtibat ve alakayı kesmeden, haysiyet ve şereflerini de rencide etmeden kurtarmanın çarelerine bakmak icab eder.
Külliyatta bu gibi günahkârların kurtulmaları ve daha ciddi tehlikeye düşmemeleri için formüle edilmiş bir hakikati şöyle sıralayabiliriz.

1. Evvela, Allah mümini mümine kardeş yapmıştır. İnsan iman dairesinden çıkmadığı müddetçe mümindir, kardeştir.

2. Ehl-i sünnet mezhebine göre günah-ı kebairi işleyen küfre girmez. Demek ki kebair bile irtikab edilse, insan amalen fasıktır. Fakat kâfir değildir. Yani yaralı ve komalık bir Müslümandır.

3. Müminin hatasını ve günahını izale etmek ve ıslahını temin etmek için en güzel yol, lütuf ve ihsanla onun kurtulmasını temin etmektir.

Mesleğimiz manen doktorluktur. Mekanlarımız ise; manevi hastane ve ıslahhanedir. Günahkârlar ise; manevi hastalardır.

Böyle bir durumda doktorların mesleği ve tarzı bizim için de geçerlidir. Yani hastalarla değil, hastalıklarla mücadele etmek icab eder. Hastalıkların amansız düşmanı, fakat hastaların şefkatli ve merhametli mürşidi gibi muamele etmektir. Hatta hastalık arttıkça ve şiddetlendikçe, daha ciddi ve müşfik yaklaşmak, dinimizin ve mesleğimizin icabıdır. Resulü Kibriya efendimiz (a.s.v), “Benim şefaatim mahşerde ümmetimin kebairinedir.” ifadesiyle bizlere nasıl muamele edeceğimizi en güzel şekilde hatırlatmıştır.
O halde içki vs. gibi günahlara müptela olanlara acımalı, üzülmeli, kurtulmaları için de, şefkat ve hikmetle yaklaşmalıdır.

Risalelerdeki bu meselelerle ilgili konular, ehil insanlarca mütalaa edilerek muhatabın da münasip ve eşref vakitlerini hesap ederek, kırmadan, rencide etmeden, tebligat ve irşat yapılmalıdır. Bir netice alınmazsa, ısrar edilmemeli dua ve iltica ile, kurtulmaları için Allah’a müracaat edilmelidir.

Bunun dışında bizlere başkaca bir vazife terettüp etmemektedir. Bizler müspet manada vazifemizi ifa eder, Allah’ın vazifesine karışamayız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...