Risalelerde, kummel belasına işaret olarak, karıncanın Firavun'un sarayını yıktığı ifade ediliyor. Şu var ki, bunu sadece bir karınca değil, milyonlarca karıncanın yaptığı anlaşılmaktadır. Risalelerde ise sanki tek bir karıncadan bahsediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. Nasıl bir sultan-ı azîmin bir âdi neferi, o padişahın namıyla ve onun kuvvetiyle bir memleketi hicret ettirebilir, iki denizi birleştirebilir, bir şahı esir edebilir. Öyle de ezel ve ebed Sultanı'nın emriyle, bir sinek bir Nemrud'u yere serer; bir karınca bir Firavun'un sarayını harap eder, yere atar; bir incir çekirdeği bir incir ağacını yüklenir."(1)

Risale-i Nurlarda hâdise tafsilatlı değil, makam muktezası bir cümle ile ifade ediliyor. Bu paragrafta asıl maksat ilahi kudretin azametine işaret etmektir. Yani Allah’ın kudreti öyle nihayetsizdir ki, dilerse tek bir karınca ile koca sarayı harap edebilir, denilmek isteniyor. Yoksa tek karınca sarayı harap etmiş denilmiyor.

"Firavun'un sarayı" denilmesi ise, hadiseye bir işarettir. Yani Allah karınca sürüsü ile Firavun'un sarayını harap etmiştir. Lakin onun kudreti istese tek bir karınca ile de bu işi görebilirdi denilerek, kudretin bu imkânına işaret ediliyor. Bu cümleyi bu şekilde anlamak daha doğru olur, kanaatindeyiz.

Tefsirlerdeki bilgilere göre, Firavun’un sarayının harap edilmesi, saltanatının mahvedilmesi, kendisinin de perişan hale gelmesi manasınadır.

1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...