Risalelerde "Rabbisine" şeklinde geçen ifadeler neden "Rabbine" diye söylenmiyor? Acaba "Rabbisi" denerek kul ile Rab arasında hususî bir bağ mı kuruluyor? Ek alma bakımından hangi dil kurallarına dayanıyor? Ya da Risale-i Nur'a has bir üslûb mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi ifadelerde kullanılan eklere TDK kaidelerinde "ek yığılması" adı verilmektedir. Bu yığılma olayının hangi cins eklerde meydana geldiğini, kaide halinde tesbit ettirecek bir durum ve kaide söz konusu değildir. Fakat aşınma, kalıplaşma veya değişik fonksiyonlar kazanma özelliği gösteren eklerde, vukuu muhtemel bir şeydir. (1)

Risale-i Nur'un ifade ve üslubu biraz kendine özgüdür, hatta bu yüzden bazı kesimler eleştiriyor. Lakin edebiyat dünyasında dil yapısına uygun olmayan hatta meydan okuyan kendine özgü birçok akımlar bulunuyor ve bunlar eleştiri konusu olmuyor.

Mesela, "Garip hareketi", "Garip akımı" ya da "Birinci Yeni" olarak bilinen; Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday'ın öncülüğünü yaptığı şiir hareketidir. Türk şiirinde o güne kadar yer etmiş kalıp ve anlayışlardan kurtulmak gerektiğini savunur ve biçimciliğe, duygusallığa karşı çıkıp, söyleyiş güzelliğini esas alır.

Garip hareketi, yazarları şiirde her türlü kurala ve önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkıp, kuralsızlığı kural edindiler. Şiirlerde toplumsal yergilere yer verip şiirin ölçü, uyak ve dörtlükle ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular ve şiirin konularını genişlettiler.

"Rabbisine" ifadesi “Rabbine” ifadesine göre kulağa, daha sıcak daha samimi daha duygusal bir ifade gibi geliyor...

(1) Geniş bilgi için bkz, Zeynep Korkmaz, Türkçede Ek Yığılması Olaylarının Meydana Gelişi Üzerine, Teknopark....

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ciddeli

"Rabbine" ifadesi "senin" ile uyumlu.
"Rabbisine" ise "onun" ile uyumlu.

"(Onun) Rabbisi" 
"(Senin) Rabbin"

Kulaktan ziyade muhatap olan zamire uygun bir kural ve tarif.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Sanki risale-ı nur daki bazı şiirler,Garip akımını hatırlattı bana..daha içten geliyor bana bu akımın şiirleri .Mana ve gerçekler,sıradanlık,elit değil normal vatandaş üzerine yazılması etkileyici bence. Kur'an şiir veya nesır değil ama sanki kendine has üslubu ne nesir ne de şiir ya.Acaba Garipçiler bence güzel olan bu üslubu Kurandan ilham alarak yazmışlar..Çünkü Garipçilerinki adı şiir ama kafiye,uyak vs. yok..Kuranda da böyle sanki..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Mesela Risale-i Nurlar'da "Nefis Rabbisini tanımak istemiyor, firavunane kendi rububiyet istiyor."(Mektubat) "yalnız Rabbisini düşünüp, tevfikine itimad ederek.."(Lem'alar) "..insanların yerine Rabbisine müracaat eder, meded ondan ister."(Lem'alar) "Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine müsahhar görür, Rabbisine iltica eder."(Sözler) gibi yerlerde gerçekten insaf ve idrak etme nazarıyla baktığımızda hakîkaten çok latîf ve insana hoş gelen bir durum söz konusu.. Zaten soruda 'Risale-i Nur'a has bir üslûb mudur?' sorusunun cevabı ortaya çıkıyor.. Bu tarz bir ifade Nurlara has bir üslûbdur.. Nurlar'dan istifade etmemiz dileğiyle.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek

Bence RABBİSİ kelimesi bilerek,istenilerek kullanılmış.
Rab İSİM, Rabbisi Fiilden türetilen isim/işaret zamiri olmuştur. Zamirler de isim yerine geçer.Geçer ama İsmin türetildiği sıfata veya Eyleme işaret eder. MÜREBBİYE Bir meslek ismi ,Mürebbisi ise TERBİYE EDİCİSİ anlamı taşır. Öğretmen ile Öğretici arasındaki anlam farkı neyse RAB ile RABBİSİ arasındaki fark da odur. Buradan hareketle ÜSTADIN bu kelimeyi bilerek kullandığını düşünüyorum. Yani YÜCE ALLAH'ın Mutlak Terbiye Ediciliğine vurgu yapılarak işaret ediliyor.Selam ve Salat üstünüze olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi

Bu arada Rabbisi ifadesi Türkçe kurallarına uygun değil.. yorumlarda görünce söyleyeyim dedim.. Hocama sordum.. Dediki Türkçeye uygun değil..

(Senin) Rabbin 

(Onun) Rabbi

Şeklinde.. Belirteyim dedim.. 
Cevapta da belirtildiği üzere "Risale-i Nur'un ifade ve üslubu biraz kendine özgündür" 
Selam ve dua ile..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...