Risalelerde, "ruhun manevi tasfiyelerle inbisat edeceği" ifade ediliyor. Peki, riyazat ve bazı maddi isteklerini terk ederek bir gayri müslim de ruhunu inbisat ettirebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Riyazet ile ruhun bir derecede inbisat ve incelmesi herkes için mümkündür. Nasıl beden antrenman ile incelip çevik bir hale getirilebiliyor ise, aynı şekilde herkeste umumi bir şekilde bulunan ruhun da bazı disiplin ve riyazet ile terbiye edilip, keskin ve ince hale getirilmesi mümkün olabilir. Hatta ruhun incelme ve keskinlik kazanması ile bazı sıra dışı ve İslam ıstılahında istidraç denilen olağan dışı şeylere mazhar olması da imkan dahilindedir.

Hint felsefesindeki, fakirizme göre insan vücûdu (nefsi) bütün kötülüklerin kaynağı sayıldığından, bedene eziyet ruhun kurtuluşu ve mutluluğu için gerekli bir disiplindir. Buna Hint felsefesinde "çilekeşlik" ya da "Hint dervişliği" deniyor. Bu yollarla bir çok olağan dışı şeyleri de elde edebiliyorlar.

Ama bu ahiretin kazanılmasında ya da Allah'ın rızasının tahsil edilmesinde önemli şeyler değildirler. Yani ruhlarını istedikleri kadar inceltip latifleştirseler de Allah'ın rızasını kazanmanın tek yolu Hazreti Peygamber (asv)'in getirdiği İslam dinine iman edip uymaktır, gerisi sadece dünyaya bakar, faydası dünyevidir uhrevi değil.

Keramet: Kur'an ve sünnet çerçevesinde nefsini ıslah edip manevi ve kalbi aydınlanmanın neticesinde insanlarda görünen harikulade olaylardır. Keramet Allah'ın fiilidir, bir ikram bir ihsandır. Ve o keramet sahibi de kerametin Allah'tan olduğunu bilir ve Allah'ın kendisine hâmi ve rakîb olduğunu da bilir. Keramet ile tevekkül ve yakîni fazlalaşır.

İstidraç: İstidraç ise, gaflet içinde iken, yani Kur'an ve sünnet çerçevesinin haricinde iken, eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Bu haller Allah'ın razı olmadığı kişilerde görünür. Kişi bu harikulade işleri kendinden bilir ve nefsine verir. Nitekim Nemrut, Firavun, Şeddad, Deccal gibi azılı kafirlerde de olağanüstü haller görülmüştür. Ama bunlar gafil ve münkir oldukları için, bu olağanüstü halleri nefsine vermişler, küfür ve gafletlerini daha da ziyadeleştirmişlerdir. Karun'un harika bir tarzda ikram edilen serveti için,

"Bu servet, bilgim sayesinde bana verilmiştir." (Kasas, 28/78)

demesi ve oradaki ikramı inkar etmesi bir istidraçtır.

Özet olarak, keramet makbul kullarda görünen olağanüstü bir hal iken istidraç kafir ve günahkar kullarda yani makbul olmayan insanlarda görünen olağanüstü bir haldir.

Keramet bir ikram ve ihsan iken, istidraç bir mekire, yani kafirlere küfürlerinden dolayı ilahi bir hiledir. Allah kafirlerin küfrünü ziyadeleştirmek için istidraç suretinde kafirlere bir takım güçler ve olağanüstü haller verir. Deccalin bir gözünde ispirtizma olup insanları tesiri altına alması bu kabildendir.

İnsanlar nefsin aşırılıklarını tasfiye edip kalbi aydınlanmaya mazhar olup ve Kur'an ve sünnet çerçevesine girerlerse, o istidraç keramete dönüşebilir. Normalde insana görünmeyen gaybi şeyleri görmeye başlayabilirler. Yani keramet ile istidraç arasında gelip gitmeler mümkündür, dikkatli olmak gerekiyor.

Ruhun bazı disiplinlerle elastikiyet veya incelik kazanması ile, iman ve hidayetten gelen ve sünnetin rehberliğinde nefsin ıslah edilmesi ile kazanılan tam nuraniyet ve inkişaf-ı ruhi farklı şeylerdir. Risale-i Nurlarda bahsi geçen inkişaf ve nuraniyet tamamı ile iman ve hidayet kapsamındaki incelmektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...