Risalelerde sıla-i rahimin kesilmesinin, büyük günahlardan olduğu söyleniyor. Faiz bile büyük günahlar içerisinde zikredilmemiş, anne babaya itaat hususunda nasıl davranmalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, onlara sakın 'Öf' bile deme, onları azarlama; onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki: 'Ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse, sen de onlara öylece merhamet buyur.' Sizin içinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız, muhakkak ki O, kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır."(1)

"Cennet annelerin ayakları altındadır."(2)

Anne baba hukukunda en önemli nokta; onlar yaşlandıkları zaman onlara bakmak ve onların hatırlarını kıracak hareket ve davranışlardan kaçınmaktır. Anne babaya isyanın büyük günahlar sınıfından sayılmasının ana noktası; onların zayıf ve bakıma muhtaç oldukları bir durumda onlara bakmayıp onlara hürmetsizlik etmektir. Anne ve babanın güçlü ve kuvvetli olduğu durumlarda yapılan hata ve kusurlar, belki büyük günah sınıfına girmez; lakin yine de günahtır.

Anne ve babaya itaat ile Allah’a itaat çakışırsa yani ters düşerse, elbette Allah’a itaat önceliklidir ve Allah’a itaat edilir. Lakin burada da müspet hareket ve yumuşak huyluluk esastır.
Mesela; anne ve baba iman hizmetine mani oluyorlar ve istemiyorlar ise, kırmadan ve dökmeden yine hizmete devam etmek esastır. Yoksa nasıl olsa ben haklıyım ve hak yolundayım deyip, onlara sert davranmak ve incitmek doğru bir yaklaşım olmaz. Bu hususta ne onları kırıp inciteceğiz ne de onlara itaat edeceğiz, böyle hassas ve latif bir siyaset takip etmemiz gerekir.

Evladın maddi ve dünyevi hususlarda anne ve babaya mutlak itaat etmesi gerekir. Dünyanın menfaatleri yüzünden onlara hürmetsizlik ve itaatsizlik etmek, onları kırıp incitmek, çok çirkin ve kötü bir haslettir. Bu zamanda sırf dünya hayatında daha rahat edebilme gayesi ile anne ve babalarını huzurevlerine bırakan ve onlara bakmayanlar, insan görünümünde canavar bozmalarıdır, insanlıktan nasibi olmayan zararlı hayvanlardırlar.

Sıla-i rahim; akrabalar ile olan bağlantı ve alaka demektir. İnsanlar bu bağlantı ve alakaları keserse, o zaman toplumda ciddi anlamda bir çözülme ve yabancılaşma oluşur. Sosyal bakımdan yardıma ve dayanışmaya muhtaç olan insan, bu bağların kopması ile iyice çaresiz ve yalnız kalır. Bu da bütün İslam toplumlarının gücünü ve tesirini kırar.
Modern toplumlarda bunalım ve yalnızlaşma problemi meselemize gayet güzel ışık tutuyor. Hatta öyle ki Almanyada bir apartman dairesinde yaşlı bir kadın öldükten iki yıl sonra fark ediliyor. Bu çok canavarca ve dehşetli bir haldir.

İşte İslam sıla-i rahimi bu yüzden çok şiddetli bir şekilde tavsiye ediyor. Sağlıklı ve faydalı birey, sağlıklı ve canlı toplumlardan çıkar. Bu yüzden toplumun bünyesindeki bağlar kuvvetli olmak gerekiyor.

Faiz de çok büyük bir günahtır; lakin yedi büyük günah içinde zikredilmemiş. Demek anne baba ile ilgiyi kesmek daha dehşetli bir günah olduğu buradan anlaşılıyor.

Dipnotlar:

(1) bk. İsrâ Sûresi, 17/23-25.
(2) bk. Süyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, 3642; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:335; el-Elbânî, Sahîhu'l-Câmii's-Sağîr ve Ziyâdetuhu.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ozsenur

Peki RNK'da kişinin evleneceği adayını anne ve babasına onaylatma zorunlulugu ya da buna benzer bir konuda herhangi bir yer var mıdır?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Emirdağ Lahikası'nda geçen aşağıdaki ifadede anne ve babasının onayının tavsiye edildiği ifade edilmektedir.
"Salâhaddin, hususî, kendine ait bir meseleyi soruyor. Dünya, hayat-ı içtimaiyeye bağlanmak istiyor. Madem o haslar içindedir, kat’iyen Risale-i Nur’un hizmetine zararı varsa, girmeyecek. Eğer bilse ki, o refika-i hayatını bazı has kardeşlerimiz gibi Risale-i Nur’un hizmetinde yardımcı olarak çalıştırsa, o hayata girebilir. Çünkü hasların hayatı, Risale-i Nur’a aittir ve şahs-ı mânevîsini temsil eden şakirtlerinin tensibiyle kayıt altına girebilir. Peder ve validesinin reyleri de varsa, inşaallah zararı olmaz."(1)
(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (46. Mektup)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ozsenur
Eger dogru anladıysam Üstad bu mektubu Salahaddin Abi gibi haslar için yazmış. Acaba Nurlarla irtibatlı herkese aynı şekilde mi olur sizce bunun ölçüsü? yoksa burada Üstadımızın bahsettiği rey kriteri nurlarla irtibatı zayıfladıkça farklı bir şekil alır mı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Evliliğinde hizmetin ölçü olması, Üstad'ın da yukarıda ifade ettiği gibi, Selahaddin Ağabeyimizin haslar içinde olmasından kaynaklanıyor. Hizmeti bilen herkes için geçerli bir ölçü değildir.
Ama "anne babasından izin alması" ölçüsü ise dinin bir tavsiyesidir. Herkesin dikkat etmesi gereken bir durumdur. Haslar içinde olmanın bir sonucu değildir, diye düşünüyoruz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...