Risalelerde “Süfyan” namında belirtilen şahıs ırkçı mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

1789 Fransız ihtilalinden sonra ırkçılık akımı Avrupa ve dünyada hızla yayılmıştır. Bu sapkın akım birçok imparatorlukların da kimyasını bozmuş ve dağılma sürecini hızlandırmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasında ve dağılmasında ırkçılık fikri çok önemli bir faktördür. Kuvvet kazanmış ve bir salgın gibi bulaşıcı olan ırkçılık fikri Osmanlı devletinin yerine kurulan yeni rejimin de asli bir unsuru olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden bu ırkçılık akımı günümüzde Türk ve Kürt çatışmasına dönüştürülmek istenen fitnelere de zemin teşkil etmektedir. Üstat bu tehlikeleri ta o zamanlardan görüp, bir takım tedavi ve çözümleri sunmuştur, ama bu çözüm ve tedaviler tatbik edilmediği için terör belası bu milletin başına sarılmıştır. Devletin ırkçı yapısı da bu belanın devamına ve gelişmesine zemin teşkil etmiştir.

Onun için ırkçılığa karşı Üstadı'n reçetesi olan vatan, din ve sınıf bağlarını kuvvetlendirmek gerekir. Yoksa, çok kan ve göz yaşları dökülmeye devam edecektir. Türk ve Kürtler arasında ki din ve vatan bağını yeşertmek ve kuvvetlendirmek en mühim ilaçtır. Irkçılık ve milliyetçilik ise bu bağı koparan ve çözen en büyük fitnedir. Bu tespitlerden sonra süfyanın önemli silahlarından birinin de ırkçılık olduğu anlaşılır.

Risale-i Nur'da Süfyanın komünist olduğuna dair bir ibare biz bilmiyoruz. Ama Süfyan’ın mühim bir kuvvetinin Yahudiler olduğuna dair bir hadisi Üstat yorumlamıştır. Masonluk da Yahudi eksenli bir teşkilat olmasından, mason ibaresi doğru olabilir.

Süfyanın mesleği ene ve kibir üzerine tesis olduğu için, başkalarına tabi olmak ve onları taklit etmek onda yoktur. Onun için, onun rejimi ve fikriyatı nevi şahsına münhasırdır. Bu yüzden onun rejimi de tepeden inme ve burjuva devrimi karakterindedir. Ama materyalist ve inkarcılık noktasında komünizmle müşterektir. İktisadi açıdan da devletçi ve kapalı bir rejimi uygulamıştır. Özetle Süfya’nın rejiminin tek tip bir modeli yoktur, çok boyutlu ve karmaşık bir karakteri vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

meşveret
Allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Süfyan büyük bir alim olacak rivayetinde ne çeşit bir ilim kastediliyor izah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Fen ilimlerini öne çıkarıp dini ilimleri reddecek. Ve fen ilimleri konusunda zeki ve yetenekli olacak demektir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...