Block title
Block content

Risalelerde vurgu yapılan, "marifatullah, muhabbetullah" bize ne kazandırıyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."(Zariyat, 51/56)

Allah’a olan marifet ve muhabbet ise ibadetin en merkezi ve en özüdür. Yani insanın kainata gönderilme gerekçesi ve amacı, Allah’ı isim ve sıfatları ile tanımak ve sevmektir. İbadet bu iki vazifenin kalıbı ve formüldür.

İbn-i Abbas (ra) bu ayetteki ibadet tabirini marifet olarak tefsir ettiği gibi, bir çok büyük evliya da muhabbet olarak tefsir etmişler. Hal böyle olunca, marifet ve muhabbet insanın en temel iki vazifesi olup, kazancı rızay-ı İlahi ve neticesi de saadet-i ebediyedir. Kim Allah’ın rızanı kazanıp saadet-i ebediyeye mazhar olmak istiyor ise; marifete ve onun neticesindeki muhabbete sarılmalıdır.

Üstad Hazretleri bu hususları şu veciz ifadeleri ile özetliyor:

"Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullahtır ve onun üssü'l-esası da iman-ı billâhtır."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...