Risalelerden ders yaparken, izah edilip edilmemesi ve Risale-i Nur haricindeki bilgilerden de istifade edilmesi hususunda ne dersiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'u izah ederken ya da ders okurken, okuyan kişinin alakasız bir malumat ya da Risale-i Nur'un ruhuna ve bünyesine uygun olamayan malumatları vermesi doğru değildir.

Lakin, salahiyetli birisinin okuduğu metinle alakalı bir bilgiyi ve Risale-i Nur'un mesleğine uygun olan bir malumatı vermesinde sakınca olmasa gerektir. Yani burada ölçü; verilen malumatın hâlin gereğine uygun olup olmadığıdır. Uygun ise malumat verilebilir, değilse verilmez.

İlmi yetersiz ve Risale-i Nur'a vakıf olmayan bazı adamların, izahlı derslerini örnek gösterip, ilmi yeterli ve Risale-i Nur'a vakıf olan ve malumatları ile Nurları güzelce şerh ve izah eden birisini aynı kefeye koymak yanlış olur. Bir yanlışı düzeltmek için, bir doğru yasaklanmaz. "Kötü emsal, emsal teşkil etmez." prensibi gereğince, bazı beceriksiz ve donanımsız kişilerin, izahlı derslerini gerekçe gösterip, güzel izah edenlerin yasaklanması hatalı bir yaklaşım olur.

Malumatın da bazı ölçülerinin olması gerekir. Evvela, verilen malumat sahih olacak. Yani kaynağı Kur’an ve sünnete ya da makbul bir esere dayanacak. Kaynağı olamayan ya da kaynağı sahih olmayan malumatları Risale-i Nur kürsüsünden ilan etmek doğru değildir.

İzahta verilen malumatın, okunan konunun dokusuna ve genel hatlarına uygun olması gerekir. Kaynak sağlam, ama konu ile alakasız olursa yine abes olur. Halkın tabiri ile "dam başında saksağan, gel bize bazı bazı" hesabı olur ki, bu da doğru olmaz.

Seçilen malumatın, Risale-i Nur mesleğinin üslubuna ve tarzına uygun olması gerekir. Risale-i Nur'un üslubunda ve tarzında hikmet ve şefkat hakimdir. Delilsiz ve hikmetsiz bir malumat, Risale-i Nur ile uyuşmaz.

Bu kural ve prensipleri nazara alarak, Risale-i Nur derslerinde verilen malumat güzel ve faydalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

nur han
bilgilendirdiğiniz için allah razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sadakat06
İzahat veren kişinin de Risale-i Nur'a perde olmaması gerekir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
dr karaman

Okurken, belki izah edilmesini isteyen kardeşlerimiz olacaktırBu hususta arzedeyim ki, üstadımız Bedîüzzaman, bir Nur talebesine Risale-i Nur'dan bazan okuyuvermek lütfunu bahşederken izah etmiyor, diyor ki:

"Risale-i Nur, imanî mes'eleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur'un hocası, Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur, başkalarından ders almağa ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadı nisbetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız herbir mes'eleyi tam anlamasa da, ruh, kalb ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz, büyük bir kazançtır." Sözler (772)

Okunan Türkçe veya Arabça bir risalenin izahı, başka bir risalede varsa, onu getirip okuyorRisale-i Nur'daki gayet ince nükteleri derkeden basiretli âlimler de der ki: Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir fakat Risale-i Nur'u cemaata okurken tafsilâta girişip eski malûmatlarıyla açıklarsa; bu izahatı, Risale-i Nur'un beyan ettiği, asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevab veren hakikatların anlaşılmasında ve tesiratında ve Risale-i Nur'un mahiyetinin derkine bir perde olabilir. Bunun için, bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...