Risalelerden hüküm çıkarılabilir mi? Yani bir kimse Risaleleri kendi başına okusa, başkasına sormadan hüküm çıkarsa uygun olur mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Külliyattan elbette hüküm, kaide ve kurallar çıkartılabilir. Bir kişi kendi başına okuyup istifade edip hüküm çıkarabilmesi için:

1.
Risalelere satır, muhteva ve mana bakımından ciddi anlamda vakıf olmalı.

2. Kelimelerin, terkiplerin; lügat ve ıstılah manalarını bilmeli.

3. Mektupların ve telifatın yazılma sebeplerini ve hadisat ile irtibatlarını ve münasebetlerini kavramalı.

4. Ayet, hadis, İslam tarihi ve usul ilimleri ile ilgili malumatı olmalı.

5. Yakın tarih bilinmeli.

6. Mantık ve muhakeme ilmi hakkında birikimi olmalı.

7. İbadet, ihlas, ahlak ve fazilet noktasın da, manevi durumu ve ruh dünyası mamur olmalı.

8. Üstadımıza hal, imtihan, ilim ve maneviyatta yaklaşma cehdin de olmalı.

Ve sâire gibi daha çok sayacağımız sebeplerle ancak Külliyat ciddi manada ve şahıs bazında idrak edilebilir, hükümler çıkartılabilir ve tam istifadeye medar olabilir.

Bu evsafta insan bulmak nadirattandır. Ancak bu hususiyeti taşıyan bir insan Külliyat'tan tam istifade edebilir. Şayet hatalı bir hükme varsa da manen mesuliyeti olmaz. Çünkü sahib-i rüşdtür.

Fakat böyle evsafa malik şahıslar nadir olacağından, zaman cemaat zamanıdır kaidesince; Külliyat'a ihtisas sahibi heyet veya cemaatle yaklaşılırsa ve tetkik edilirse o zaman maksat hasıl olur; hakkıyla istifade temin edilir.

Cemaatin şahs-ı manevisinin manevi ulviyeti, kuvveti ve ihtisası Külliyat'tan istifadeye tam ayine ve medar olabilir.

Bunlar dahi olmasa istifade ve okumaya devam etmek lazımdır. O, zamanla açılır. Ve inkişafı temin edilir. Anlaşılmasada terk etmek doğru olmaz. Zira insanda sadece akıl değil; kalp, sır, ruh ve gönül gibi latifeler de tatmin edilmelidir. Anlamak esas olmakla beraber füyüzatda nazara alınmalıdır.

Füyüzat ise; zevki bir mesele olup, aklın mizanlarına uymaz. O noktada manen istifadeye sebep olabilir. İlaçlar gibi, prospektusu bilinmese de ilaçlar nasıl faydalı oluyor ise, külliyatın füyüzata medar olması bu açıdan değerlendirilmelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Risaleleri herkes farklı anlıyor; anlaması da normal. Çünkü herkesin fıtratı ayrı, mizacı ayrı, meşrebi ayrı. Fakat herkes kendini buluyor. Umuma şamil olması Risalelerin beni en meftun hasiyetlerinden birisi. Herkes farklı anlasa da "Her müstaid nefsi için içtihad edebilir, teşri edemez." kaidesince, kişilerin Risaleleri algılamaları kendilerini bağlar, başkasını değil diye düşünüyorum.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Yalnız işin bir de başka bir boyutu var. En azından benim için. Endişeleniyorum, kibre kapılırım diye. Anlatabiliyor muyum? Bu konuda nasıl düşünmeliyim? Çünkü kendi başına okuyup anlam çıkarmak, haliyle kendi aklına uymak oluyor. Ve ben kendi aklının hükmüne göre hareket edenin yanlış bir yola saptığına inanıyorum. Siz ne dersiniz?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Dediğiniz çok doğru. Kendi başına hareket edenlerin yanlış yapma ihtimali yüksektir. Bu nedenle meşveret ve fikir alışverişi tarzında hareket etmek gerekir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lemalar

Çok güzel bir noktaya değinilmiş maşallah.. Evet bazen görüyoruz ki insanlar Üstad'ın bazı sözlerinde menfi düşüncelere varabiliyor, bu hususda Ağabeylerimizin yukarıda maddeler halinde saydıkları hususunda eksiklik olduğundan dolayı diyebiliriz. Mesela kısa bir misal verecek olursak; Ustadın, "şerri halk şer değil belki şerri kesb şerdir" sözü yukarıdaki maddelere uyulmadığında gördükki kişi bu söz ile Tv ve benzeri aletlerin kullanılmasının şer olduğu kanaatine varıyor ve diyor ki Tv yaratılması şer değildir ama tv izlemek şerdir diyebiliyor . Halbuki o sözün cok manası olması ile beraber konumuz ile alakalı kısmında asıl mana su olabilir; bir seyi hayırda kullanırsan hayır şerde kullanırsan şerdir. Mesela Tv nin kullanıs sekline göre kişi kendi aleyhine cevirebilir ve şer işlemiş olabilir . Mesela Dini Programları izlemek şer olmıyacağı gibi magazin veya nefse hitap eden diğer programları izlemek şer olabilir ... Acizane bir örnek ile kişinin kendi başına hukum cıkarmasındaki zararları sölemek istedim. Ancak yinede yukarıda ağabeylerimizin dediği gibi, eğer Risale-i Nur'da ve belli bir bilgi birikimine vardıkdan sonra bazı kısımlardan hukum çıkarırken Risale-i Nurun cesitli yerlerinden o hukmunu destekliyebiliyorsa, o zaman hukmunu beyan edebilir. Eğer hukmunda tutarsız ise o zaman zararı olmayabilir...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...