Risalelere "Bismillah" , "Bismillahirrahmanirrahim" , "Bismihi Subhanehu", "Vebihinestain" şeklindeki farklı başlangıçların sebebi ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tesbih ve tahmid ihtiva eden ayetlerle bir şeye başlamak, hem Kur’an’ın hem de sünnetin önemli bir esasıdır. Bundandır ki İslam alimleri arasında bu kuvvetli bir gelenek hâlini almıştır.

Barla Lahikası'nda geçen şu ifadelerinden, söze hamdele ile başlamanın vücup derecesinde olduğunu da anlıyoruz:

"Hele Birinci Söz'de besmelenin derece-i ehemmiyeti ve suret-i temsiliyesi şâyân-ı takdir ve hayrettir. Öteden beri her kitabın iptidasında Besmele, Hamdele, Salvelenin zikrinin vücubu, hocaefendilerimiz tarafından beyan edilmişse de bu gibi nefsi iskât edecek bir temsil işitilmediğinden, bu derece zihinde takarrur ve temerküz etmemişti. Şu temsil, Besmele Sözü olan Birinci Söz'de ne kadar musîb ve mânidar olduğunu insan olan takdir eder."(1)

Soruda ifade etmiş olduğunuz “Bismillah” “Bismillahirrahmanirrahim” “Bismihi Subhanehu", "Ve bihinestain” gibi ifadelerin hepsi, tesbih ve tahmid kapsamına girmektedir. Üstadımız bu ifadelerin hepsini eserlerinde kullanmıştır.

(1) bk. Barla Lâhikası, (35. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...