Risalelere kendi fikrimle müdahale etmemenin yolunu ezberlemede buldum. Risaleleri yorumlayanlar da çoğaldı. Risale-i Nur'un kelimeleri aşınıyor. Halbuki, bu kavramlar yeterince de çalışılmış değil. Çoktan Risale-i Nur'u aştık gibime geliyor?!.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurları ezberlemek bir tercih meselesidir, vakti ve ezber kuvveti olan birisinin ezberlemesinde bir sakınca olmasa gerek. Lakin bunu bir metot, bir yol haline getirip başkalarına karşı ısrarlıca savunmak doğru olmaz.

Diğer bir husus; Risale-i Nurlar bir vird, bir zikir kitabından ibaret değildir. Hakim ismine mazhar olmuş, ilim ve tefekkür ağırlıklı bir tefsirdir. Bu sebeple Risale-i Nurlar üzerinde düşünmek, kafa yormak, notlar almak, ince ve latif manalarını çıkarıp sair kardeşlere anlatmakta bir mahzur yoktur.

Asıl tehlikeli olan Risale-i Nurları anlaşılmayan ve üzerinde düşünülmeyen bir vird ve zikir kitabı haline dönüştürmektir.

Nasıl İslam alemi ilk üç asırdan sonra taklid sürecine girerek, Kur’an ve Hadislerin manasını donuklaştırıp taklid devrini başlatmış iseler, maalesef aynı hastalığı Risale-i Nur camiasında savunanlar da var. Bu mukallidlerin en büyük gerekçesi de; Risale-i Nurların tahrif olması endişesi. Halbuki Risale-i Nurlar kendisini muhafaza edebilir. Taklid süreci ile korunmaya muhtaç değildir.

Risale-i Nurlar ilim ve mana zenginliği açısından, eşsiz ve mükemmel olduğu için, her insan her meselesini kavrayamaz. İnsanların anlayış ve kavrama kabiliyetleri muhtelif olmasından dolayı, birisi Risale-i Nur'un çok derinine iner oradan manalar çıkarır, diğeri ise daha yüzeysel gider. Bu sebeple Nur talebeleri birbirlerinin yorum ve anlayışına muhtaçtır. Münazara ve müzakere bunun içindir. Risale-i Nur talebeleri geniş ve dağınık bir medresenin talebeleri gibidir, birbirlerine her hususta yardımcı olurlar, cemaat manası bu ihtiyaçtan ileri geliyor.

Risale-i Nurları aşmak kimsenin haddine değildir. Bu zamanda müçtehit seviyesinde bir alim de olsa, ancak Risale-i Nur'a talebe olabilir. İlmini ve kapasitesini ancak Risale-i Nurların şerhinde ve yorumunda kullanabilir. Biz bu şerh ve yorum yolunu böyle alimlere kapatırsak, o zaman da tek tip ve tek kalıpçılık ortaya çıkar ki, bu fıtrata aykırıdır. Bu nedenle meseleye geniş bakmamız gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

hakan

Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.Fikir hürriyeti kadar güzel bir şey yoktur!

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...