Risaleleri sürekli okumak, bir seyrü sülûk olarak düşünülebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Seyrü sülûk tabiri en geniş anlamı ile manevi mertebeleri kat etmek anlamına geliyor. Bu tanımdan yola çıkarak manevi makamları kat eden ya da etmeye çalışan herkese seyrü süluk ehli denebilir. Manevi mertebeleri kat etmek genel bir kavram iken, bu manevi mertebeleri nasıl ve hangi metotlarla kat etmek meselesi özel ve her meşrebe göre farklılık arz eden bir husustur. Tarikat ve tasavvufta seyrü süluk riyazet ve tarikat disiplini ile yapılırken, Risale-i Nur mesleğinde tefekkür ve tahkiki iman tarzı ile yapılır, başka meslekte de başka türlü yapılır ve hakeza.

Bir Nur talebesi, iman hakikatlerini ders veren Risale-i Nurları okumak ve yaşamak ile daha sağlam ve daha kısa bir şekilde seyrü sülukta bulunabilir. Hatta tarikat berzahı ile gidip kırk senede elde edilen velayet makamını Risale-i Nurlar kabiliyeti olana kırk dakikada ya da bir kısa bir zamanda kazandırabilir. Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde izah ediyor:

"Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakkın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur'ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar."(1)

Risale-i Nur mesleği sahabe mesleği olduğu için, velayet-i kübra makamındadır. Keşif ve kerametten ziyade hakikat ve meziyetler bu meslek içinde parlarlar. Yani zahirde sıradan ve kerametsiz duran bir Nur talebesi hakikatte, yani manevi alemde büyük bir veli makamındadır denilebilir. Bu sebeple velayeti sadece keşif ve keramet olarak görmek yanlış olur. Hatta bazı büyük evliyalar keşif ve kerameti küçük velilerin alameti şeklinde tarif ediyorlar. Sahabelerde keşif ve kerametin yok denecek kadar az olması meseleye işaret eder kanaatindeyiz.

(1) bk. Mektup, Beşinci Mektup

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...