Risalelerin ilhamen yazılmış olduğunu biliyoruz, peki lahikalar da mı ilhamen yazılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların her cüzüne ve her risalesine mahz-ı ilham nazarı ile bakmak doğru olmaz. Bir çok risale Üstad Hazretlerinin kuvve-i ilmiyesi ile yazılmıştır.

Mesela Muhakemat, İşaratü’l-İ’caz, Sünuhat, Münazarat gibi kitaplar Üstad Hazretlerinin kuvve-i ilmiyesi ile kaleme alınmış eserlerdir. İlham burada ikinci derecede yer almıştır denebilir.

Lahikaların büyük bir kısmı hizmet ve metoda dair bahislerden teşekkül etmektedir. Bu sebeple lahikalara ilham nazarı ile bakmak gerekmez. Ama içlerinde ilham ile yazdırılan mektuplarda bulunabilir.

Risale-i Nur Külliyatı'nın iskeletini ve temelini, Sözler, Mektubat, Lem'alar, Şualar, Mesnev-i Nuriye gibi eserler oluşturmaktadır. Bu temel eserlerin kahir ekseriyeti ise mahz-ı ilhamdır. Yani bu eserler Üstad Hazretlerinin kuvve-i ilmiyesinden ziyade, ihtar-ı İlahi ve ilham-ı Rabbani şeklinde yazdırılmıştır. Külliyat'ın bir kısmının ilham ile bir kısmının da ilmi kuvve ile yazılmasında bir tenakuz ve çelişki yoktur.

İlhamın keyfiyetini tabir etmek zor bir husustur. Ancak avam insanlarda da ilham olduğu için, kıyas yapabiliriz. Bir mana bazen kalbimize birden tulu eder. Onun kuvvetli ve daha sağlam şeklini evliyalarda tasavvur edebiliriz. Risale-i Nur'daki teşbih ve temsillerin hepsi ilham ve iktibastır. Hatta Küçük Sözlerdeki bazı temsiller Hazreti İbrahim (as)’in suhufundan iktibas edilmiştir.(1)

(1) bk. Osmanlıca Fihrist Risalesi, Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Hem bu lâhikaların BİR KISMI ihtiyaca binaen yazılmış ve YAZDIRILMIŞ ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevîdir. (Barla Lahikası,34)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas
Risale-i Nurlar çok ilmi bir tefsir, Risaleleri okuyunca, Üstada niye Bediüzzaman ünvanını verdiklerini anlıyoruz. Üstad da tevazu yapıyor, diyor ki, bunlar benim ilmimden değil, ihsan-ı ilahidir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim
"Küçük Sözlerdeki bazı temsiller Hazreti İbrahim (as)’in suhufundan iktibas edilmiştir." deniyor. Hz. İbrahim'in suhufları mevcut mu ki günümüzde?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Mevcut değil ama o suhufların içeriğine işaret eden kaynaklar olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim

Bu sitede okumuş olabilirim ama bulamadım, emin de değilim: Risale-i Nurlar'ın yüzde 70-80'i başka hiçbir kitapta benzeri olmayan, ilk defa Risale-i Nur'da değinilmiş kısımlardır, gibi bir bilgi ve böyle açık bir oran var mıdır??? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Böyle bir oran Risale-i Nurda geçmiyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas

Sözler kitabının arkasındaki fihristte Küçük Sözlerdeki bazı temsiller Hazreti İbrahim (as)’in suhufundan iktibas edilmiştir. yazıyor diye hatırlıyorum, fihristi hüsrev abi mi yazdı

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Üstadın denetimi ile yazıldı diye biliyoruz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Lazgin

Risale-i Nur'un umum fihristesi iki risalede cem olunmuştur. Bunlardan 
birincisi "On Beşinci Lem'a" dır ki; Risale-i Nur'un Sözler'i, 
Mektubat'ı ve On Beşinci Lem'a'ya kadar olan risalelerin fihristeleri 
olup, bu lem'ada toplanmıştır. On Beşinci Lem'a'dan itibaren Lem'alar 
ve Şuâlar'ın fihristeleri ise bu Onuncu Şuâ'dadır. 
On Beşinci Lem'a namındaki Risale-i Nur'un birinci kısım 
fihristesini Üstadımız Risale-i Nur eczalarının mevzularına ve kısmen ga-
yelerine işaret ederek telif etmişler. Âdeta hülasa edilen haplar nev'inden 
büyük bir eczahanedeki ilâçların listesini gösteren bir fihrist olarak 
yazmışlardır. 
İkinci kısım fihristte ise yine “Onuncu Şuâ” namıyla Risale-i 
Nur'un Isparta havalisindeki has şakirdleri tarafından kaleme alınmış ve 
herbir Nur şakirdi kendi ayinelerinin kabiliyet ve renklerine göre o 
risalelerden tecelli eden envârını satırlara aksettirmeye çalışmışlardır. Risale-i 
Nur'un şahs-ı mânevîsinin birer ferdi bulunan bu kahraman, fedakâr, 
mümtaz nur şakirdleri bu Fihriste ile nesl-i âtî için en kıymettar eserlerden 
birisini bırakmışlardır. 
(Fihrist Risalesi /Takriz)

Yani Sözler, Mektubat ve 15. Lemaya kadar olan risalelerin fihristini bizzat üstad hazretleri telif etmiş. Geri kalan kısımlar ise abiler tarafından yazılmış ve üstadın kontrolünden geçmiştir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...