Risalelerin yüzde doksanı ilham ve sünûhat ise, böyle bir tefsire nasıl güvenebiliriz; ilham kendisine gelen kişiyi ilgilendirir sadece?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an, sünnet ve icma dışındaki bütün âlim ve evliyaların sözleri, keşifleri mihenge tabidir. Mihenk ise Kur’an, sünnet ve icmadır. İcma İslam âlim ve evliyalarının ortak aklına deniyor. Öyle ise âlimlerin ya da evliyaların şahsi görüşleri mihenge (şeriata) vurulur şayet doğru ise alınır, değilse reddedilir.

Aynı şekilde Risale-i Nur mihenge (şeriata) tabidir, şayet şeriata aykırı bir fikri varsa kabul edilmez ve edilmemelidir. Lakin milyonlarca insan, âlim ve evliya bu tefsirleri okuyup istifade ettikleri hâlde şeriata uygun olmayan bir fikre rastlamamıştır. Şayet rastlayan birisi varsa, bunu delilleri ile ispat edip izhar etmelidir.

"Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz."

"İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz."(1)

İslam dininin ana kaynakları ve temel ölçüleri Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin de en istikametli ve doğru yorumu ve ümmetin ekseriyetini temsil eden ve dahi ümmetin kolektif aklı ve ortak kalbi hükmünde olan mezhep Ehl-i sünnet ve'l-cemaattir. Onun için İslam âlimleri İslam mihengini ve mizanını Kur'an, sünnet ve icma olarak tespit etmişlerdir. Bu temel prensipler İslam’ın mihengidir, bütün düşünce ve fikirler bu mihenge vurulur, şayet uygunsa kabul edilir, değilse reddedilir. Bu bütün insanlar için geçerlidir.

Üstat Hazretleri burada “Benim fikirlerim şayet Kur'an, sünnet ve icmaya uygunsa, alıp akıl cebinize koyun, yok uygun değilse geri bana iade edin.” diyerek bize usul ve metot dersi veriyor. Yani körü körüne taassup ile bir fikre ya da şahsa bağlanmanın İslam açısından hoş görülmediği vurgulanıyor. Müslüman, ehli tetkik ve tahkik olmalıdır, her denileni alıp akıl ve kalbine koymamalıdır.

“Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.” Bu sözler ise, işin önemini ve hassasiyetini vurgulayan bir ifade biçimidir. Yani Üstat Hazretleri bu sözleri ile işkembeden ve hevasından konuşanlara itibar etmeyin, onların sözlerine bir değer atfetmeyin, demek istiyor.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...