"Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur, yüz on dokuz adediyle, her birisi birer mürşid-i ekmeldir ve aktabdır." Buradaki 119 sayısından maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdi, aziz ders kardeşlerim, bu fakir, bir tane mürşid-i ekmel ve kutup ararken, Cenâb-ı Hakkın ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla, rahmetiyle, Üstad-ı Muhteremin sa’yi ile yüz on dokuz mürşid-i ekmel ve kâmil buldum. Risaletü’n-Nur ve Mektubatü’n-Nur, yüz on dokuz adediyle, herbirisi birer mürşid-i ekmeldir ve aktabdır."(1)

Risaleler başlıca on iki cilt halindedir. İşaratü'l -İ'caz ve Muhakemat ile birlikte on dört cildi bulmaktadır. Bunların açılımı yüz otuz risale yapar.

Sözler otuz üç adet, Mektubat otuz üç adet, Lem'alar otuz üç adet, Şualar on beş adet. Mesnevi-i Nuriye on iki bölümden oluşmaktadır. Ayrıca Tarihçe-i Hayat, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Asa-yı Musa, İşaratü'l-İ'caz, Emirdağ Lahikası-I ve II, Kastamonu Lahikası, Barla Lahikası, Muhakemat, Lemeat olmak üzere, bu şekilde Külliyatın toplamı yüz otuzu bulmaktadır.

Risale-i Nur'da bu husus net bir şekilde belirtilmediğinden, bizler bu tasnifi yapmayı uygun bulduk. Farklı tasnifler de yapılabilir.

(Kuleönülü Sofuoğlu) Mustafa Hulûsi (r.h.) Ağabey Risale-i Nur Külliyatını ya kendi tasnifine göre yüz on dokuz tespit ediyor ya da o dönemde telif edilmemiş on bir parça söz konusu. Bunların hepsi imkan dahilinde olduğu için yüz on dokuz rakamı için net bir ifade kullanamıyoruz...

(1) bk. Barla Lahikası, (132. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...