"Risaletü'n-Nur'a hizmet, acaba âciz insanların cüz'î ve fazl-ı İlâhî ile hizmetleri nasıl mukabele eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aziz Üstadım efendim,

" 'Bu acip zamanın en büyük tehlikesi, hadis-i şerifle sabit olan âhir zamanda çok ehl-i sefahet ve gaflet dünyadan imânsız çıkmak yarasını lisan-ı Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyanla, kabre, iman ile girmek ilâcıyla tedavi eden Risaletü'n-Nur şakirtlerine bir hüccet-i katıa bahşeden Risaletü'n-Nur'a hizmet, acaba âciz insanların cüz'î ve fazl-ı İlâhî ile hizmetleri nasıl mukabele eder; belki her iki cihetle bir fazl-ı İlâhidir.' beyan buyurulduktan sonra, nasıl gecenin zulümatında yanan bir nur ve bir ziya lisan-ı hâl-i şevkiyle bütün ruh sahiplerini, hattâ en küçük pervaneleri dahi zulümattan nura çağırıp çıkardığı gibi, Risaletü'n-Nur dahi lisan-ı hâl ve kal ile şeriat kılıcıyla mânen idam olmamış ve zulümatta boğulup ölmemiş ehl-i ilim ve ehl-i tarikatı dâvet etmesi, onun Rahîm ismine mazhariyeti şe'nindendir."(1)

Risale-i Nur'un iman hizmeti çok büyük ve külliyetli iken, bu hizmette çalışanlar hem aciz hem cüzidir. İkisini birbirine uyumlu ve sebep sonuç yapan şey ise, Allah’ın inayet ve fazlıdır, deniliyor. Yani Allah böyle ağır bir yükü böyle aciz ve cüzi insanların eli ile taşıttırıyor, tıpkı koca incir ağacını küçücük incir çekirdeğine taşıtması gibi...

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...