"Rû-yi zeminde mevsim be mevsim tazelenen mahlûkatın icad ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat, bilbedâhe bir hikmet-i âmmeyi gösterir..." cümlesinin izahını yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yeryüzünde her mevsim, bütün mahlukat ve mevcudatın mükemmel bir intizam ve düzenleme ile tedbir edilip, yaratılmaları, umumi bir hikmeti gösteriyor. Yani kainatta ve özellikle yeryüzünde, her şey üstünde bir gaye ve fayda takip ediliyor. Bu da kainatta en önemli fiillerden birisinin hikmet olduğunu gösteriyor.

Hikmet bir sıfat ise, sıfatın mevsufu yani sıfatın sahibini gerektirir. Nasıl fiil faile bakar, eser sanatkarı gösterir ise; aynı şekilde hikmet de Hakim olan Allah’ı akla gösterip ispat eder.

Kainatta hikmet esasının hükmettiğini, bugün bütün fenler açık ve net olarak ispat ediyor. Kainatta hiçbir eser ve mahlukatta abes ve gereksiz bir nokta yoktur; her şey bir fayda ve gaye gözetilerek tanzim ediliyor. Dünyanın az bir eğikliğinden mevsimler hesaplanıyor, güneşin hareketleri bir hesap ve gaye üstüne dönüyor. İnsanın aza ve cihazlarının hepsi hikmet harikası olarak dizayn edilmiş vs...

İşte bunların hepsi umumi hikmeti, hikmet de Hakîm-i Mutlak olan Allah’ı bize gösteriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...