Block title
Block content

"Rububiyetin saltanatı, rububiyyetin kemal-i kudreti ve rububiyyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti" ifadelerini açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rububiyet", Allah’ın kâinatı tedbir ve idare etmesidir. Evet, rububiyet Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyet ve besleyicilik keyfiyetidir.

Rububiyetin, kâinatta istisnasız bir şekilde her şeyi kuşatması, yani her bir mahluku ayrı bir şekilde tedbir ve idare etmesinin adına "saltanat" deniliyor. Malum, saltanat hakimiyet anlamında kullanılıyor ki, rububiyet kâinatın tamamına hakim olmak demektir.

Rububiyyetin kemal-i kudreti ise, bütün tedbir ve terbiye işlerinde İlahi kudretin baş aktör olarak tecelli etmesi demektir. Malum, kâinat üzerinde saltanat yani hakimiyet, tedbir ve terbiye gibi şeyler sonsuz kudret ile mümkündür. Bu yüzden rububiyet içinde sonsuz kudret sıfatı tebarüz ediyor.

Rububiyyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti ise, Allah’ın kâinatı tedbir ve terbiye ederken yapmış olduğu ihsan, ikram ve inayetlere işarettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...