"Rubûbiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı, fakat birbirine bakar şen ve nâmları"nı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah; Rabbü’l-âlemîn’dir. Bütün âlemleri o terbiye etmiş, yani her bir âlemi ve o âlemin her bir ferdini, bir ilk noktadan itibaren terbiye ederek ve son şekline getirmiştir. Her bir âlemde bu terbiyenin ayrı bir şekli sergilenmekte ve bu terbiyeler birbirbirine bakmaktadır. Yani, bu terbiyeler arasında yakın ilgiler vardır.

Bu hakikatin sayılamayacak kadar çok örneklerinden birkaçını hatırlamakla yetinelim:

- Güneşi büyük bir ısı ve ışık kaynağı olarak terbiye eden Allah, yeryüzündeki canlıları da bunlardan faydalanabilecek şekilde terbiye etmiştir. Güneşin terbiyesi ile gözlerin terbiyeleri birbirinden çok farklıdır, ama bunlar birbirine bakmaktadır; yani aralarında çok yakın ilişki vardır. Havanın terbiyesiyle ciğerlerin terbiyesi, rızıkların terbiyesiyle midelerin terbiyesi arasında da çok yakın ilgi vardır ve bu terbiyeler birbirine bakmaktadırlar.

- Bir örnek de kendi bedenimizden verelim. Elimiz tutacak şekilde, ayaklarımız yürüyücek biçimde, gözümüz görmeye, kulağımız işitmeye uygun olarak terbiye edilmişlerdir. Bunların terbiyeleri birbirinden çok farklıdır, ama bu terbiyeler birbirine bakmakta, hepsi bedende ayrı ve önemli bir görev üslenmekte ve ihtiyaçlarımız böylece yerine gelmektedir.

“Nam” kelimesi, şu hakikate işaret eder: Rab ismi umumîdir, her şeyin terbiyesi bu ismin tecellisiyle gerçekleşir. Her bir farklı terbiye de ayrı bir nam ile anılır.

Göklerin ve yerin terbiyeleri "Rabbüs’semavâti-ve’l-arz" olarak namlandırılır, isimlendirilir. Cennetin ve cehennemin terbiyeleri "Rabbü’l-cenneti ve nar" ünvanıyla anılır. Buna göre her bir âlemin, yeryüzündeki her bir canlı türünün, hatta her bir ferdin farklı terbiye görmesiyle Rab ismine ait farklı terbiye namları kendini gösterir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
rububiyetin mertebeleri 1. mertebe de şunlar şunlar 2. mertebede şunlar şunlar şeklindemi veya mertebelerde ne tür sınıflama var.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her mertebe de bir isim galip diğerleri zımnen bulunur. Terbiye aşamaları isimlerin cevalan ettiği bir formdur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...