Block title
Block content

RUH

 
İnsan, ruh ve cesetten meydana gelmiştir. Ruhun varlığını bilmemize rağmen, mahiyetini, nasıl bir şey olduğunu bilemiyoruz. “Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh Rabbimin emrindedir ve ilimden size çok az bir şey verilmiştir” âyeti, ruhun hem varlığına hem de mahiyetinin bilinmezliğine işaret eder. (İsra, 85)

Ruh; “zîhayat, zîşuur, nurani, vücud-u hakiki giydirilmiş, câmi’, hakîkattar, külliyet kesbetmeye müstaid bir kanun-u emrî”dir.

Yani ruh, canlıdır. Şuur sahibidir. Nuranidir. Gerçek bir vücudu vardır. Kapasitelidir. Bir vehim olmayıp, gerçektir. Külliyet kesbetmeye kabiliyetlidir. Kanun-u emrî olması ise, bedenden farklılığını bildirir. Zira beden maddî âlemdendir. Ruh ise, emir alemindendir ve doğrudan doğruya, Allah’ın “Kün-ol” emrinden gelmektedir. “Dikkat edin yaratma da, emir de Allah’ındır” âyeti, beden ve ruhun bu farklılığına da işaret eder. (A’raf, 54)

Ruh, beden ülkesinin sultanıdır. Bütün organlar, duygular ruhun tasarrufundadır. Meselâ, “göz bir hassedir ki, ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.” (Sözler)

Bir fabrikadaki bütün faaliyetler elektrikle olduğu gibi, vücud fabrikamızdaki bütün faaliyetler de ruh vasıtasıyladır. Ölüm olayında ruh cesedden ayrılır.

İnsanın bedenine göz, kulak, el, ayak takan İlâhî kudret; ruhuna da his, merak, sevgi, korku gibi duygular takmıştır. Bu duyguları madde ile açıklamak mümkün değildir.

Bu beden ve şu kâinat, o ruhun önünde iki sayfa gibidir; dilerse bedeni okur, isterse kâinatı okur.

Beden ve kâinat, bir başka yönden de o ruhun önünde iki sofra gibidir; her ikisinden de istifade eder; her ikisini de sever; her ikisi için de Hâlık’ına şükreder.

Allah’ın mahlûkata benzemekten münezzeh olduğundan gaflet etmemek şartıyla, insan kendi ruhunda, birçok Rabbanî hakikatlere işaretler bulabilir. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:
-Ruh, beden ülkesinin yegâne sultanıdır; birdir, şeriki yoktur.

-Ruh, bedenin hiçbir cüz’üne, hiçbir organına benzemez.

-Ruhun zâtı, bedenin zâtına benzemediği gibi, sıfatları da bedenin sıfatlarına benzemez. (Örnek: Anlamak aklın sıfatı, tutmak ise elin sıfatıdır.)

-Ruh doğmaz, doğurmaz, bedende mekân tutmaz. Bunlar hep bedenin özellikleridir.

Bir bedende iki ruh bulunsa, beden fesada gider...

Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2421 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...