Ruh cesede nasıl galip gelir ve en önemlisi, gerçek bir Nur talebesinin ruhu nelerden haz alır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruh ile ceset, tabiat olarak, yani fıtraten birbirine zıt varlıklardır. Ruh nurani ve latif bir varlıktır; ceset ise maddi ve kesif bir varlıktır. Ruh zaman ve mekan kaydından mücerrettir, ceset ise zaman ve mekan ile mukayyettir. Ruh bir anda binlerce işi tedbir ve tedvin edecek bir haysiyettedir, ceset ise aynı anda iki işi yapamaz. Ruh hafif ve kayıtsızdır, ceset ise hantal ve sakildir. Ruh inbisat ve tekemmül ettikçe ceset incelir, ruha karşı direncini yitirir, onun gibi latif ve nurani olmaya başlar. Ceset kalınlaşır ve hükmünü icra ederse, yani madde ve maddi kayıtlar inkişaf edip kesafet galip olursa, o zaman da ruh asliyetini kaybeder ve sakil bir hale dönüşür.

Onun için ruh ile ceset iki mübayin rakiptir. Bir insan da bu rekabeti ruh kazanırsa, yani ruh inkişaf edip hükmünü icra ederse, cesette nuranileşir ve hatta ruh gibi hiffet bulur. Onun için Peygamberimiz (asv) miraca ruhu ile beraber mübarek cesedi ile çıkmıştır. Onun mübarek cesedi de aynı ruh gibi letafet ve nuraniyet kazanmıştır. Bu yüzden her bir azası ile hem görür hem de işitirdi. Bu mertebe her insana açıktır, ama herkes o mertebelere ulaşamıyor.

Ruhun cesede galip olması, ancak kuvvetli ve tahkiki bir iman neticesinde ki riyazet ile mümkündür. Buradaki riyazet tarikattaki riyazet anlamında değildir. İnsan maddi hayatını Kur'an ve sünnet çerçevesine yerleştirirse ve sünnetin prensipleri ile cesedi terbiye ederse, o zaman ruh inbisat ve tekemmül eder maddi ceset de incelip nuranileşir.

Mesela, sünnet ölçülerinde yiyip içmek, konuşmak, uyumak, malayani iş ve davranışlardan uzak durmak, güzel ahlaklı olmak, insanlara karşı mürüvvet sahibi olmak, gibi haller insanı olgunlaştırır. Tabi bunların temeli tahkiki imanı elde etmektir. Zira bütün bunlar tahkiki iman üzerine bina olunacak şeylerdir.

Nur talebeleri, Risale-i Nur'dan tahkiki iman dersini aldıkları için ruhları maaliyat (aşkın, yüce) şeylerden haz alır. Malayani ve maasiyet olan şeylerden uzak dururlar. Bu da ruhun cesede galip gelmesinde önemli bir unsurdur.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Ruhu cesedine galip gelmek, ne demektir?..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

birkanaksut
Burada cesedin incelmesi insanın zayıflaması mı oluyor ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (m.ali)
Cesedin incelmesi; ruhun genişlemesi, tekamül etmesi, mükemmeliğe ulaşmasından sonra, cesedi de kendine ittiba ettirerek; "Ruhu cesedine galip gelmek" sırrına mazhar olunur. Burda cesedin incelmesini, büsbütün maddi olarak (yani sadece vücudun zayıflaması olarak) algılamamamız gerektiğini düşünüyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...