Ruh nasıl katiyen bakidir, ezelî olmadığı halde ebedîdir? Cenab-ı Hak ruhu da vücut gibi öldürse, sonra kıyamette onu da diriltse abes mi olurdu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meseleyi Cenab-ı Hakk’ın sonsuz kudreti noktasından değerlendirirsek hepsi mümkündür. Yani Allah dilerse ruhu yok eder. Lakin bir de işin vaki ciheti vardır. Allah kâinatı ve eşyayı bir plan üzerine takdir etmiştir. Mesela cesedi dağılmak tabiatında halk ederken, ruhu beka temelinde ve besatet şeklinde icat etmiştir.

Ruh asliyeti itibarı ile değil, kayyumiyet sırrı ile bekaya mazhar oluyor. Onu bekaya mazhar eden kudret, dilerse fenaya da mazhar edebilir. Bu işin imkânat kısmıdır. Her mümkünü vaki telakki etmek ise zihnî bir marazdır.

Ruhun mahiyetini bekaya mazhar olacak bir şekilde yaratıp sonra da fenaya mahkûm etmek, hikmet noktasından abestir. Allah abes iş yapmaktan münezzehtir. Ruhun kat’iyyen baki olduğunu bilmek, onun mahiyetini iyi ve doğru okumak ile alâkalıdır.

Allah’ın isim ve sıfatlarına ayinedarlık eden mevcudatın yokluğa gitmesine ebedî olan isim ve sıfatları müsaade etmez. Bu sebepten dolayı varlığın yokluğa gidip tekrar geri gelmemesi düşünülemez.

"Hem adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilm-i muhît var. Hem daire-i ilm-i İlâhînin harici yok ki, bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır. Hattâ, bu mevcudat-ı ilmiyeye, bazı ehl-i tahkik 'a'yân-ı sâbite' tabir etmişler. Öyleyse, fenâya gitmek, muvakkaten haricî libasını çıkarıp, vücud-u mânevîye ve ilmîye girmektir. Yani, hâlik ve fâni olanlar, vücud-u haricîyi bırakıp, mahiyetleri bir vücud-u mânevî giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer." (Mektubat, On Beşinci Mektup.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Colour_black_wh...

Kasas suresi 88. Ayette Allah tan başka herşeyin yok olacağı bildiriliyor. Demek ki bedenle birlikte ruhta yok olacak. Sizcede öyle değil mi?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Colour_black_wh...

Rahman suresi 26. Ayette yer üzerindeki herşeyin yok olacağı bildiriliyor. Bu demektir ki kıyamet günü herşey yok olacak bir tek Allah kalacak. Fakat şöyle bir sorun çıkıyor Allah iki ölüm ve iki dirilmeden bahsediyor. İlk ölüm dünya hayatından önceki toprak halimiz ise ilk dirilis te bu şimdiki halimiz olmalı. Sonra ikinci kez öleceğiz toprak olacağız fakat yok olmayacagiz ve son kez diriltilecegiz. Böylece iki ölüm ve iki dirilis olacak. Fakat bu dünya yok olacak ahiret baki kalacak dersek toplamda üç ölüm iki dirilis kabul etmek zorunda kalırız. Çünkü ikinci ölümden sonra yok olursak ve ikinci dirilisten önce ilkindeki gibi ölü toprak hali olursa toplamda üç ölüm iki dirilis oluyor.. buda ahiretin de fanı olduğunu gösteriyor. İnşallah ki yaniliyorumdur...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Colour_black_wh...

Rahman suresi 26. Ayette herşeyin yok olacağı bildiriliyor. Bu yok oluş sadece kıyamet için gecerliyse üç ölüm iki dirilme olur. Ahiretten sonra ise iki ölüm iki dirilis olur ki verilen naslarda bu yöndedir..

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sgoksahan

Asıl mesele ahirette nasıl güzel amelle gideriz diye telaş etmektense yok 2 defa yok 3 defa dirilir miyiz dirilmezsek ne olur lütfen ya cenneti matematik hesabıyla mı kazanacağız 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...