Block title
Block content

"Ruh-u insanîde bulunan manalara, maneviyatlara delâlet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanı insan yapan bütün manevi değerler, duygular ve kabiliyetlerin hepsi ruhta bulunuyor ya da ruh temelinde duran şeylerdir. Mesela vicdan, kalp, şefkat, mantık, akıl ve aşk vesaire gibi şeyler, insan ruhunda bulunan manalardır. İnsan bu manalar ile insan oluyor.

Mesela, insanın cesedine kan pompalayan maddi kalp ruhta bulunan manevi kalbe işaret ederken, cesetteki beyin de ruhtaki akıl ve mantığa işaret etmektedir. Yani Allah insana ruha uygun ruha yakışan ve ruhla uyumlu bir ceset giydirmiştir. İnsan ruhu nasıl kusursuz ve mükemmel bir özelliğe sahipse, onu dış alemde temsil eden ceset de aynı şekilde mükemmel ve kusursuzdur.

Ruhta bulunan kabiliyetler nasıl her insana özgü ise, cesetteki parmak izi, ter kokusu, göz retinası, avuç içindeki çizgiler de kişiye özel ve özgüdür. Allah her insanı hem ruh açısından hem de beden açısından farklı ve özel bir alem şeklinde yaratmış.  

İnsan küçük bir alem ceset de bu aleme açılan ilk giriş yeri oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...