Ruh ve beden münasebeti nasıldır? Ruh ile ceset irtibatlı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ruh, bedende hüküm süren bir kanunlar mecmuasıdır. Yaklaşık yüz trilyon farklı hücreyi bir tek vücud yapan ve onları birbiriyle yardımlaşma ve dayanışma içinde tutan ruhtur.

İnsan mahiyetinin aslı ve esası ruhtur. Ruh, bütün hasselerin, latifelerin ve duyguların efendisidir. Beden ise ruh ile kaim olup, ruha tabidir.

Kabir âleminde de haşre kadar, yani cesetlerin tekrar iade edilme anına kadar "ruh esaslı" bir hayata sahiptir. Ruh basittir, bölünmez, parçalanmaz, eskimez, pörsümez, ölmez, dağılmaz, yaşlanmaz, beden ise sayılan vasıfların tam aksine sahiptir.

Esas itibari ile ruh cesede değil, ceset ruha muhtaçtır. Bedenin bütün aza ve latifeleri ruh ile kaim olup, onun tedbir ve idaresindedir. Ruh, cesedin her yerinde hazır ve nazır olmakla beraber, zâtı itibari ile cesedin herhangi bir yerinde değildir. Nasıl ki güneş, ışık ve harareti ile her şeffaf şeyin içinde iken, zâtı noktasından her şeyden çok uzak ise, ruh da tedbir ve terbiye noktasında bedenin her yerinde iken, zat noktasından hiçbir yerde değildir. Ruh ile ceset, et ile tırnak gibi birbiri ile irtibatlıdır.

Ruh-beden irtibatını Üstat hazretlerinin Altıncı Söz’deki ifadeleri çok güzel ve veciz şekilde ortaya koymuştur:

“Göz bir hassedir ki ruh bu âlemi o pencere ile seyreder.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...