Block title
Block content

"Ruh, zîhayat, zîşuur, nuranî vücud-u hâricî giydirilmiş, câmi’, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir." Ruhun; cami ve külliyet kesbetmeye müstaid olma özellikleri arasındaki farkı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cami" kelimesini, cem eden, toplayan birleştiren ya da yatay kuşatıcılık şeklinde tarif edebiliriz. Yani ruh hükmettiği zaman etrafında ne varsa hepsini içine alacak şekilde hükmeder. Ruhun tesir sahasında bulunan hiçbir varlık ruhun hükümranlığından kendini kurtaramaz demektir.

"Külliyet" ise, ruhun dikey ihata kabiliyetidir. Yani Allah ruha öyle bir mertebe kat etme özelliği vermiş ki nihayetsiz terakki de edebilir nihayetsiz  tedenni de edebilir bir mahiyettedir. Yani ruhun dikey yükselme ve yücelme vasfına külliyet kesbetme diyebiliriz.

Her iki kelimeyi esas alacak olursak, "ruh dikey ve yatay bir şekilde nihayetsiz kabiliyete ve yükselmeye müstaid bir cevherdir" diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...