Ruhların, sineklerin ceflerine girerek alem-i şehadeti seyretmesi ile reenkarnasyon arasında bir ilişki var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem denilebilir ki, bir kısım ecsâm-ı hayvaniye, hadiste “tuyûrun hudrun“ tesmiye edilen Cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar, bir cins ervâhın tayyareleridirler. Onlar, bunların içine emr-i Hak ile girerler, âlem-i cismâniyâtı seyran edip o cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismânî mucizât-ı fıtratı temâşâ ederler."(1)

Reenkarnasyon, insanın öldükten sonra, ruhunun başka bir bedene girerek hayatını orda devam ettirmesi ve olgunlaştırması fikridir.

Eski tabir ile “tenasüh”, yeni tabir ile “ruh göçü”, felsefi tabiri ile “reenkarnasyon”, bir mit/mitosdur. Yani her toplum ve milletin, bazı kesimlerinin tarihi kökeninde farklı isimler altında inandığı ve yaşatmaya çalıştığı bir efsanedir.

Toplumlardaki bu inanç, insanın fıtratında var olan ebedi yaşama arzusunun ve ölümle, yokluk ve hiçliğe gitmekten kurtulmanın çırpınışları ve bir tatmin olma şeklidir. Yani bu gibi inançlarla kendine bir türlü ebediyet kazandırmaya çalışıyorlar. İkinci, yeni bir hayatı kabul etmeyip, böyle bir fikre sapmadaki faktör ise; dünyaya ve içindekilere olan ülfet ve ünsiyettir.

Dünya ve içindekilerden ayrılmak ve bir daha görememek düşüncesi onu çaresiz kılıp böyle hurafelere sevk ediyor. Reenkarnasyon düşüncesini hem akıl, hem de Kur’an açısından değerlendirecek olursak, ikisi de cevaz vermez.

Öncelikle İslam’a göre reenkarnasyon fikri küfürdür. Kur’an’ın üçte ikisi ölümden sonra ikinci yeni bir hayattan bahsediyor; kesinlikle reenkarnasyon düşüncesini kabul etmiyor.

Şu ayet, bunu açıkça ilan ediyor:

"Nihayet, onlardan birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim, der, lütfen beni geri gönder. Ta ki, boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım." Hayır! Onun söylediği bu söz laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır." (Mu’minun, 23/99-100)

Akıl açısından bakacak olursak; tenasüh fikrinin tutar bir yanı yoktur.

* Mesela, tenasüh inancına göre ruhlar cevherdir ve sayısı sabittir. O zaman ruhların sayısında bir artış olmaması gerekir. Dünyanın her döneminde nüfusun aynı olması lazım gelirdi. Halbuki nüfus sürekli artış gösteriyor. Bir asır öncesi nüfus, bir milyar; bir asır sonra altı milyar oluyor. Reenkarnasyona göre bu bir çelişkidir.

* Yine eski tarihlerde büyük işler yapmış peygamberler, evliyalar, alimler, filozoflar, bilim adamları şimdi kimin bedenindedirler ve neden varlık gösteremiyorlar? Mesela İki Cihan Serveri Hazreti Muhammed (a.s.v) acaba hangi bedende, neden o haşmetli ruhu tezahür etmiyor.

* Yine anne ve babadan çocuğa geçen irsiyeti ne ile izah edeceğiz? Zira, aralarında kopmaz bir bağ vardır. Bu, sadece cismani bir irsiyet değil, ruhi irsiyet de vardır.

* Ruh başka bedene geçtiğinde, neden geçmişini tamamen hatırlamıyor? Şayet hatırlıyorsa, neden herkeste sabit olmuyor da sadece ruh hastaları tarafından iddia ediliyor.

* Ruh, bedeni kendi mi seçiyor? Seçiyorsa, bunu hangi ölçüler ile seçiyor. Seçme durumunda en iyisini istemez mi? Buna benzer çok çelişkiler, reenkarnasyonun batıl olduğunu ispata kafidir.

Ruhlar, o bedeni (bazı kuşlarının bedenini) mesken ittihaz etmek için değil, sadece onun cihaz ve aletleri ile alemi seyir için, zaman zaman onların vücudunu kullanıyor. Ameli iyi olan bir insan öldükten sonra, ruhu serbest olduğu için ve nuraniyet sahibi olmasının avantajı ile de o cesetlere girip seyeran etmesi vardır. Ama reenkarnasyon, tamamen farklı bir durumdur, karıştırmamak lazım.

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Bu reenkarnasyon safsatasının en azim zararı ahiret inancına oluyor.. Bedenden bedene geçen ruh, bir çeşit mesuliyetten de kaçmış oluyor.. Yani asıl maksadları ahiret inancına, mahşerdeki hesab verişe mani olacak şeyler uydurmak.. Ki maalesef ki bu inanca aldanabilen müslümanlar da oluyor.. Bütün ömrü etrafına zulüm ve zararla geçmiş olan kişiyi, temize çıkarır gibi ruh bedenden bedene gezerse, o zaman mazlumun hakkı ne olacak arada? Rabbim cümle kullarını böyle fısk ve fücurdan ve dalaletten muhafaza etsin..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fatih.abdullahoglu
kardesimiz cidden mumeyyiz bir soru sornus ALLAH razi olsun..eger sorudaki metin hadisi serifse velev ki degilse de lafizlarin zahiri haricinde burada bir de tesbih var yani bir kisim ehli cennet ruhlari; ses almada goruntu gormede vesaire oyle hassaslasacaklar ki tuyurun hudrun denilen kuslar hassasligi ve bakisi ile seklinde anlasilabilir..ayni zamanda bu olay cennete mahsus reenkarnasyonla irtibati olamaz cunku bu fikir dunyaya mahsuus..hem cennet darul kudret kadir i zulcelal butun hasmeti ile oradadir tabiri caiz ise.. vesselam
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Firaki
"bir cins ervâhın tayyâreleridirler. " Bu kısımda reenkarnasyon olarak anlaşılacak olan nedir? Burada insan ruhundan bahis yok ki. Bir cins ervah denmiş sadece. Yanlış mıyım?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Firaki
Hâlık-ı Rahîm ve Rezzâk-ı Kerîm ve Sâni-i Hakîm şu dünyayı âlem-i ervâh ve ruhâniyât için bir bayram, bir şehrâyin sûretinde yapıp, bütün esmâsının garâib-i nukuşuyla süslendirip, küçük büyük, ulvî süflî herbir ruha ona münâsip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesabsız mehâsin ve in'âmâttan istifade etmeye muvâfık ve havâs ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismânî verir, bir defa o temâşâgâha gönderir. 17. söz Bakınız burada Üstad Hz. "bir defa gönderir" demekle, uzun söze kısa cevab, reenkarnasyonu reddetmiştir. Risale-i Nur her suale kâfidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
fakir35
Muhterem kardeşim,İşarat-ul İ'caz eserinde Üstad hazretleri bakara süresinin 28. ayetinin tefsirinde bu konuyu açıklığa (reenkarnasyn konusunu) kavuşturmuş ve dayanaklarını yok etmiştir.İkinci hayat ancak berzah hayatı olduğu burada izah edilmiştir.Okursanız konu açıklığa kavuşur inşaallah.selam ve dua ile Allah yardımıcınız ve koruyucunuz olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
nurten
Allah razı olsun hocam Allah hizmette daim etsin inşaalah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...