"Ruhlu mahlukatına ve nebatî masnuatına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır..." Resm-i geçit tarzında ulvî bir bayram ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ifade ile, yaklaşık bir milyon altı yüz bin tür hayvanın dünya hayatında geçirdikleri safhalar, yaptıkları görevler ve sonunda ölüm kanunuyla bu bayram yerini terk etmeleri veciz bir şekilde ifade edilmiştir.

Bu dünyada yapılan merasimlerde, resmigeçitin başlangıç ve bitişi, tribünlerin önünde çizgilerle işaretlenmiştir. Farklı okullar, yahut askerî birlikler bu çizgiler arasında geçit resmi yaparken yürüyüşlerine çok daha dikkat eder, hiç hata yapmamaya çalışırlar.

Bu dünya hayatında da insan dışındaki bütün türler, yaratılış gayelerine tam uygun bir hayat sürer ve resmigeçitlerini eksiksiz ve hatasız olarak tamamlarlar. Her türün doğum ile başlayan resmigiçidi ölüm ile son bulur.

Bu ulvî bayramın bildiğimiz bayramlardan çok önemli iki farkı var: Birisi, bütün türler resmigeçitlerini sırayla değil birlikte gerçekleştirirler. Diğeri ise, metinde de zikredildiği gibi bu resmigeçidin seyircileri “tabakat-ı âliyede olan ruhâniyyat ve melâikeler ve sekene-i semâvat”tır. Seyirciler “tabakat-ı âliyede” olduğu için bu bayram da “ulvi” olarak vasıflandırılmıştır.

On Birinci Söz’de, mahlukatın yaratılış hikmeti olarak öncelikle, Cenâb-ı Hakk’ın kendi eserlerini bizat müşahede etmesi, ikinci olarak bu İlâhî sanat eserlerini seyirci mahlukatına göstermesi zikredilir. Burada bu ikinci gaye işlenmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...