Block title
Block content

"Ruhu beşer" ve "kalbi insani" ile "halis sürur" ve "safi sevinç" kavramlarını izah eder misiniz? Bunların lügat manaları aynı değil midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sürur ile sevinç müteradiftir. Yani eş anlamlı kelimelerdir. Risale-i Nurlarda bu tarz müteradif kelimeler çokça kullanılır. Risale-i Nurların böyle bir tarz ve üslup kullanmasının çok hikmet ve sebepleri bulunabilir. Biz bunlardan birkaç tanesini ifade etmeye çalışalım.

Birincisi, Risale-i Nurlarda lügat ve kelimeler çok zengin ve bolca kullanılmıştır. Risale-i Nurların edebi sahada temel felsefesi; bir kelimenin kaç manaya geldiği değil, bir manaya kaç kelime düşüyor şeklindedir. Böyle olunca, eşanlamlı kelimeler çokça zikredilmiştir. Elbette aralarında nüans olanlar da vardır, lakin temel kaide, manaya düşen kelimelerin zikredilmesidir.

İkincisi,  Risale-i Nurlar geçmiş nesil ile yeni nesil arasında edebi ve lisani açıdan bir köprü vazifesi görüyor. Malum yeni rejimin kurulması ile harf inkılabı adı altında geçmişle, yani ceddimiz Osmanlı ile bağlarımızın kesilmesi için ciddi bir gayret ve çaba sarf edilmiştir ve genel olarak da başarı sağlanmıştır. Şimdiki nesil öyle bir kısır lisan içine hapsedilmiş ki, üç yüz kelime ile idare eder bir vaziyete düşmüştür. İşte Risale-i Nurlar yapılan bu tahribatın tadilinde bir araç bir vasıta görevini yapıyor. Bu sebeple lisan ve üslubunda bir lügat ve sözlük vazifesi de var.

Mesela, sürur kelimesi sevinç  kelimesinin bir benzeri olmasından dolayı birisini anlamayan,  öbürü anlayarak mana ve cümle içinde boğulmaz. Tabi ki, yine de bütün kelimeler aynıdır denilemez, mutlaka aralarında bir nüans da  bulunabilir.

Burada marifetullah ve onun içindeki  muhabbetullahın insanın ruhuna  ve kalbine ne denli bir saadet ve sevinç verdiğine işaret ediliyor. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...