Ruhumuzu, aklımızı ve kalbimizi en güzel şekilde nasıl doyururuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bedenimizin çeşitli gıdalara ihtiyacı olduğu gibi, ruhumuzun da manevî gıdalara ihtiyacı vardır. Gıdasız kalan beden çeşitli hastalıklara maruz kaldığı gibi, manen gıdasız kalan kalpler de yaralanır, hastalanır ve sonunda ölebilir. Bedenimizi çeşitli yiyecek ve içecekler ile besleyip hayatlandırdığımız gibi, aynı şekilde kalp ve ruh midelerimizi de iman, marifet, muhabbet ve ibadet gıdaları ile manen besleyip hayatlandırmalı ve zinde tutmalıyız.

Dünyanın fani ve malayani şeyleri, bu manevî duygu ve cihazları doyurmaz, tam aksine ölümünü hızlandırır. Mesela, kalbin medarı ve gıdası İlâhî aşk ve muhabbettir. Ruhun hayatı iman ve marifettir. Diğer bütün manevî latife ve duyguların hayatı ve medarı da ibadet ile rıza-yı İlâhîyi kazanmaya çalışmaktır.

Ayrıca insanın mahiyetinde bulunan sayısız cihaz ve duyguların, kendilerine mahsus lezzet ve elemleri vardır. Lezzetler o cihaz ve duyguları memnun ederken, elemler de ıstırap ve azap verir.

Mesela, insanın ruhu zikir ve ibadetler ile lezzet duyup rahatlarken, günah ve isyanlarla yıpranır, hastalanır ve manen ölür. Günümüzde birçok hastalıkların temelinde ruhun gıdasız kalması vardır.

Kalbin Allah’tan başka şeylerle meşgul olması, fani mahlûklara bağlanması manevî bir hastalıktır. Zira Allah kalbimizi sadece kendisine iman ve mubahbbet etmemizi için vermiştir. Biz bu tahsise ihanet ederek farklı şeylere âşık olursak, elbette bu Allah katında makbul ve caiz olmaz.

"Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur." (Rad Suresi, 13/ 28) âyetinde de ihtar ve ikaz edildiği gibi, kalp; iman, marifet, ibadet ve zikir ile tatmin olur ve huzura kavuşur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...