Ruhun kabzedilmesi Allah tarafındandır. Azrail (as) orada sadece ruhu teslim alma görevini mi yapıyor? Aynı zamanda Azrail (as) bu fiilin yapılması anında bulunmasına "Onun kendisine has zikridir." demek doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İster insan olsun ister melek olsun, hepsinin tasarruf ve tedbiri mecazidir. Hakiki tasarruf ve tedbir eden Allah’ın rububiyetidir. İnsan nasıl kendi fiilinin yaratıcısı değilse, aynı şekilde melekler de fiillerinde yaratıcı değillerdir. Gerçek anlamda bütün fiillerin tek yaratıcısı Allah’tır.

Allah, sayısız melekleri -haşa- ihtiyacı olduğu için değil, kainat sergisindeki sanatlarını takdir ve tahsin etmeleri için yaratmıştır. Zira insanların nazarları kainat sergisinin her noktasına ve her köşesine yetişmiyor, ulaşmıyor. Bu eksikliği tamamlama görevi de meleklere düşüyor. Nasıl adliye sarayları ve karakollar soyut kanunların mücessem birer alametleri ise, aynı şekilde melekler de kainattaki soyut ve vehmi kanunların birer somut müvekkilleri hükmündedir. Bazı soyut ve müphem şeyler ,ancak alametleri ile anlaşılır.

Azrail (as) da ölüm kanunu ve hakikatinin bir mücessem vekili ve seyircisi hükmündedir. Her meleğin vazifesi onun fıtri ve doğal bir zikri ve tefekkür sahasıdır diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...