"Ruhun penceresi ve onun ayinesi olan gözbebeği,.." cümlesinde geçen, gözbebeğinin ruhun aynası oluşu ne anlama gelmektedir? Başka yerde de "Zira göz, kalbin âyinesidir." denmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Göz ve onun tam merkezi, adeta insan kimliğinin somut bir şekilde ifade bulduğu ve bedenimizin en özet ve en tesirli bir noktasıdır. Ruhun derinliklerinde kaynayan hissiyat ve manalar, en güzel kendisini insanın simasında, sima içinde de gözde aksettirir. Umut, neşe, hüzün ve yeis en güzel gözlere yansır. Bir insanın gözünden hangi ruh halinde olduğunu anlamak mümkündür. Zira ruh, haletini ve hissiyatını en güzel gözlerde gösterir ve gözler aynası ile kendini ifade eder.

Bir insana duygumuzu ifade edeceğimiz zaman gözlerine bakarız ve gözlerin kanalı ile ruhuna ve kalbine açılırız. Göz, sanki ruhun ve kalbin somut ve cismani alemde bir bürosu, bir penceresi, bir ifade merkezi gibidir. Ruha ve kalbe oradan girilir, ruh ve kalp manasını oradan dışarıya ihraç eder.

Göz, adeta maddi alem ile mana aleminin sınırlarında gümrük kapısı gibidir. Alışverişler onun vesile ve aracılığı ile gerçekleşir. "Sen sus gözlerin konuşsun." darb-ı meseli de bu inceliğe işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...