Ruhun yaratılışı ne zamandır, ruh da ezeli midir; ruhun olmadığı bir zaman dilimi var mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, Allah’ın zatı ve sıfatları dışında istisnasız hiçbir şey ezeli değildir. Her şey hadistir, yani sonradan icat edilip yaratılmıştır. Bu İslam’ın muhkem ve temel bir kuralıdır, asla ve kata değişmez. Kim bu hususta, şu şey bundan istisna derse küfre girmiş olur. Allah’ın zatı ve sıfatlarından başka hiçbir şey ezeli değildir, buna ruh da dahildir.

Diğer bir husus; işler ve fiiller, Allah’tan zorunlu olarak sudur edip çıkar fikri, batıl bir fikirdir. Bu fikrin arka planında, zımni olarak Allah’ın irade sıfatını inkar manası vardır. Yani Allah, iradesiz ve kendi işlerini görmekten ve tercih etmekten aciz bir varlık değildir.

Her fiil ve iş, Allah’ın ezeli iradesinin bir tercihi, bir seçimidir. O dilerse yaratır, dilerse yaratmaz. Güneş ışığının güneşten zorunlu çıkması yanlış ve batıl bir görüşün fikrini aksettiren bir temsildir, bu sebeple bu temsilin bir hakikati yoktur.

Ruh ve kanunların varlığı için, sadece Allah’ın varlığı yeterli değil, bir de Allah’ın tercih ve iradesi gereklidir. Bu noktadan her şey yokken sadece Allah vardı, Allah mahlukatı ezeli iradesi ile sonradan yarattı. Allah’ın ezeli varlığı ile hiçbir şey ezele doğru gidemez. Dolayası ile ruh hadistir ve sonradan icat edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

greatweb
"Hem, ezel, mâzi silsilesinin bir ucu değil ki, eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki, ezel, mâzi ve hal ve istikbâli birden tutar, yüksekten bakar bir ayna-misâldir. Öyle ise, daire-i mümkinât içinde uzanıp giden zamanın mâzi tarafında bir uç tahayyül edip, ona "ezel" deyip, o ezel ilmine, eşyanın tertiple girmesini ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi, ona göre muhâkeme etmek hakikat değildir. Şu sırrın keşfi için şu misâle bak: Senin elinde bir ayna bulunsa, sağ tarafındaki mesafe mâzi, sol tarafındaki mesafe müstakbel farz edilse, o ayna yalnız mukabilini tutar. Sonra, o iki tarafı bir tertib ile tutar; çoğunu tutamaz. O ayna ne kadar aşağı ise, o kadar az görür. Fakat, o ayna ile yükseğe çıktıkça, o aynanın mukabil dairesi genişlenir; git gide, bütün iki taraf mesafeyi birden, bir anda tutar. İşte şu ayna, şu vaziyette onun irtisâmında, o mesafelerde cereyan eden hâlât birbirine mukaddem muahhar, muvâfık muhâlif denilmez. " Yazdıklarınıza ek olarak, gelen bu şüphenin izalesinde, Kader Risalesi'ndeki yukarıdaki yer meseleye ışık tutuyor. Ruhun ezeli olması için mazi ve müstakbeli bir anda görür şekilde olması lazım. Halbuki ruhun öyle bir özelliği yoktur. O yüzden ruh ezeli değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Eneskanaat
Otuzuncu Sözde geçen "Hem Onuncu Söz'de isbat edildiği gibi, Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kainat bütün hakaikıyla ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve Kütüb-ü Semaviye bütün âyâtıyla gösterdikleri haşir ve âhiret kapısını bulmayıp, haşri nefyedip, ervahlara bir ezeliyet isnad etmişler. İşte bu hurafatlara sair mes'elelerini kıyas edebilirsin..." ifadesiyle ruha ezeliyet verenlere (Mesela Budistlere) çok güzel cevap verilmektedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
üyelik2
. Allah’ın zatı ve sıfatlarından başka hiçbir şey ezeli değildir, buna ruh da dahildir. Ama anlamadığım şey biz Allahın ilminde hep vardık.O zaman biz hep var olmuyor muyuz?Bu ilmi şey biz değil miyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İlm-i İlahi de ki şeyler malumat nevinden şeylerdir. Malumat ise bire bir eşya değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...