Rum suresi, 17 ve 18. ayetlerde, namaz hakkında dört vakitten bahsedilmiş, neden beş vakit namaz kılıyoruz? Risalede bu konu nasıl anlatılıyor acaba?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadetlerin ve farzların şekil ve adedini, mantık yürüterek değiştirmek mümkün değildir.

Rum sûresinde şöyle buyrulur:

"Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah’ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, güzel övgü O’na mahsustur. İkindi vaktinde de öğleye girerken de O’nu takdis ve tenzih edin, namaz kılın!" (Rum, 30/17-18)

Bu âyette dört vakit ifade edilmiştir.

"Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir." (Hud, 11/114)

Gündüzün iki ucu; akşam ve sabah namazıdır, gecenin bir kısmında da yatsı namazı vardır. Üç vakit bu âyette geçmektedir. Bu âyetin tefsirinde “gündüzün taraflarından ikisinde” ifadesinin öğle ve ikindi namazlarını, “gecenin gündüze yakın saatlerinde” ifadesinin de akşam, yatsı ve sabah namazlarını gösterdiği kaydedilir. Önceki ayette dört vakit beyan edilmişti. Bu ayet-i kerimede de yatsı namazına işaret edilmekle beş vakit namaz ifade edilmiş olur.

Elmalılı Hamdi Efendi, bu âyetin tefsirinde “gündüze yakın saatleri” ifade eden “zülefen” kelimesinin “zülfe”nin çoğulu olduğuna, Arap lisanında da cem’in ekallinin (çoğulun en azının) üç olduğuna dikkat çeker. Böylece namazın beş vakit olduğunun açıkça ifade edilmiş olduğunu kaydeder.(1)

“... Muhakkak ki, namaz, mü’minler üzerine vakitleri belirli bir farz olarak yazılıdır.” (Nisa, 4/103)

Âyette, namazın “vakitleri belirli bir farz” olduğu haber veriliyor. Bu belirli vakitler Peygamberimizin (a.s.m) uyguladığı ve Ehl-i sünnet cemaatinin bin dört yüz senedir kıldığı şekildedir. Namazı azaltmaya yönelik ve tamamen nefse dayanan tahminlere gerek yoktur.

"Güneş'in batıya yönelmesinden gece karanlığına kadar namazı kıl. Tanyeri ağarırken de sabah namazını kıl. Zira bu namaz görülmeye değerdir." (İsra, 17/78)

Güneş'in batıya yönelmesinden, gece olana kadar kılınan namaz; ikindi namazıdır. Sabah namazı tekrar edilmiştir.

"Ey Muhammed! Onların dediklerine sabret. Güneş'in doğmasından önce ve batmasından sonra Rabbini tesbih et (namaz kıl), geceleyin ve gündüzün yanlarında da tesbih et (namaz kıl)..." (Taha, 20/130)

Güneş'in doğmasından önce sabah namazı, batmasından sonra akşam namazı, geceleyin yatsı namazı, gündüzün yanlarında öğle ve ikindi namazı kılınacak. Bu âyetle beş vakit namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları sabit oluyor.

Beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları, muhtelif âyetlerde zikredilmektedir. Bazen ikisi, bazen üçü, bazen dördü değişik bir ifade ile anlatılmaktadırlar.

Kur’ân-ı Kerîm'in birinci tefsiri hadis-i şeriflerdir:

“Resul-i Ekrem Efendimiz (asm.) şöyle buyurur: Ben namazı nasıl kılıyorsam, siz de öyle kılın.”(2)

“Hac ile ilgili ibadetlerinizi benden alın.”(3)

Evet, namazla ilgili âyetler Resulullah Efendimizin (asm) sözleri ve uygulamaları ile açıklanmış, Onun açıkladığı ve uyguladığı şekilde bütün Müslümanlar tarafından amelî tatbikat olarak günümüze kadar devam ettirilmiştir. Asr-ı Saadet'ten beri her asırda Müslümanlar beş vakit namaz kılmış hiç kimse bunun aksini söylememiştir. Bu itibarla "Kur'an'da beş vakit namazın bulunmadığı" iddiasının ilmî hiçbir kıymeti yoktur.

Dipnotlar:

(1) bk. Hak Dini, Kur'an Dili, İlgili Ayetin Tefsiri, 4/2830.
(2) bk. Buhârî, Ezân, 18, Edeb, 27, Ahâd, 1.
(3) bk. Ahmed b. Hanbel, III, 318, 366.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...