"Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur´ân'a kılıç çekemez." Halbuki Rusya'da Hristiyanlık tekrar uyandı deniyor? Ayrıca beşerin tam uyanması, ateizmi tetiklemedi mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Rusya’nın eninde sonunda İslam’a teslim olacağına işaret ediliyor. Bir millet mutlak anlamda dinsiz yaşayamaz. Öyle ise Rusya komünist rejimden sonra dinsiz kalamaz ve bunu uzun bir süre devam ettiremez. Tekrar dönüp akıl ve mantık çizgisinden çıkmış olan Hristiyanlığı da kabul etmez. Öyle ise yapacağı tek şey var, o da akıl ve mantık çizgisinde olan İslam dinine teslim olmaktır.

Bugün İslam Rusya’da çok hızlı bir şekilde ilerleyip yayılıyor. Bütün Rusya’nın bir anda İslam’a girmesi elbette düşünülemez. Bu bir süreçtir, eninde sonunda İslam’a teslim olacaktır Rusya. Üstad Hazretlerini teyit eden çok emareler şu anda çıkmış ve çıkıyor.

Ateizm en altın çağını XIX. Yüzyılda yaşamıştır. Ve bundan sonraki süreçlerde ateizm hızla çöküşe geçmiş ve geçmektedir. Komünist rejim ve ideolojilerinin yıkılması bunun en somut örneğidir. XXI. Yüzyıl, maneviyat ve İslam asrı olacaktır inşallah.

Avrupa’da din değil, batıl din terke uğruyor. Yani Hristiyanlık kabuk değiştirerek hızla tevhide doğru evriliyor. Sosyal hareketleri iyi okumak gerekiyor. Karanlığın en derin anı, aydınlığa en yakın anıdır. Ateizm maneviyatın en zifiri karanlığıdır ve İslam şafağına en yakın bir süreçtir denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...