"Rusya’da olduğu gibi, sa’y ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar." Bu ne demektir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Say emek, sermaye ise kapitalizm demektir. Yani bu mücadele de komünizm emeği temsil ederken, kapitalizm de sermayeyi temsil etmektedir.

Komünizm dünyadaki eşitsizlikleri ve haksızlıkları özel mülkiyet ve sermayeden bildiği için, özel mülkiyetin kaldırılıp ekonomik anlamda sınıfsız bir toplumun oluşturulması gerektiğini öne sürüyorlar. Dolayısı ile komünizm için en birinci düşman sermeye, yani kapitalizmdir.

1917 tarihinde Lenin önderliğinde komünistler Çarlık Rusya’sını devirerek yerine komünist bir rejim kurmuşlardır. Bütün zenginlerin malına el koyarak bir çoğunu idam etmişlerdir. Daha sonra rejim işçi sınıfı diktatörlüğüne dönüşmüştür. 1991 tarihinde de komünizm yıkılmıştır.

Komünist rejim sadece Rusya'da kalmayıp dünyanın yarısına da sıçramıştır. Öyle ki Almanya bile doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüş, Doğu Almanya Rusya güdümüne girmiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...