Block title
Block content

"Rûyi zeminde mü’minler ve muvahhidîndeki cemaat-i uzmâ,.." Buradaki "muvahhidin" kimlerdir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muvahhid" Allah'ın birliğine inanan tevhit ehli kimselere denir ki, aslı bozulmamış bütün semavi dinler bu kapsamda değerlendirilir.

Yahudiliğin ve Hristiyanlığın hâlihazırdaki bozulmuş şekli muvahhit değildir, ama ilk indiği dönemlerde o dinler de muvahhit idiler. Hz. İsa (as)’in havarileri Hz. Musa (as)'in muhlis ümmeti Hz. Davud (as)’in samimi inananları muvahhit oldukları gibi diğer nebilerin inananları da hakeza muvahhittirler.

Yahudilik ve Hristiyanlık tahrif olduğu ve içine birçok şirk unsuru karıştığı için, güncel yapısı ile muvahhit olması mümkün değildir. Günümüzde tek muvahhit vardır, o da İslam ve Müslümanlardır. İslam dininin dışındaki dinlerin hepsi batıl ve şirk içindedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...