Sabır kuvvetini geçmişe dağıtmak gibi bir sorunum var. Sabır kuvvetini nasıl kullanmalıyım?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela; sabır kuvveti genellikle geçmişten ziyade, hâle ve istikbale dağıtılır. Siz onu sadece geçmişe dağıttığınızı zannediyorsunuz. Esas itibariyle insan; karşılaştığı musibetlere dayanamamasının sebebi, mazide musibetin ızdırap ve çilesinin, hâlde ve istikbalde de devam edeceğini vehmetmesidir.

İşte muazzez Üstadımız risalelerde; maziye geçen musibetin çilesinin ve meşakkatinin bittiğini, yerine elemin zevalinden gelen lezzetin geçtiğini ifade ediyor. Maziye üzülmeye ve sabır kuvvetini ona dağıtmaya, bir nevi eblehliktir diyor.

İstikbal ise; madem gelmemiş, vehmi bir temenni söz konusu. Bu vehime vucut rengi verip, musibetin istikbalde de devam edeceğini düşünmek ise; fuzuliyattır. Dolayısıyla şimdiki halde, musibetin ağırlığını hissettirdiği ana, sabır ve metanetini teksif eder isek; o sabır kuvvetinin o musibeti yeneceğini, sadece fiziken sıkıntısının kalacağını, kalbe ve fikre sirayet etmeyeceğinden, kökleşemiyeceğini ve çabuk izale olacağını müjdeliyor.

Musibetin üzerine gitmek; "ah, of, vay" diye sızlanma ve müşteki olmak mahzurludur. Musibeti kökleştirir. Ancak üzerine gitmek; onun hikmetini, faydasını, ibadet cephesini, keffaretüzzünub olduğunu, fikir ve ibret açısından değerlendirir isek, hafifler ve rahata kavuşuruz.

Bu minval üzere sizleri rahatlatacak olan; Yirmi Birinci Söz'ün Birinci Makamı, Yirmi Üçüncü Mektup, Birinci Lem'a, Yirmi Beşinci Lem'a ve Yirmi Altıncı Lem'a gibi risaleleri mütalaa etmenizi tavsiye ederiz.

Hastalıkları, Allah’ın bir hikmeti, imtihanı, temizlemesi, affetmesi, hamde ve şükre vesile olması, bazen de lütfü ve ikramı olarak değerlendirmek lazımdır.

Muazzez Üstadımız;

Musibetlerin tenevvüü, musikinin nağmelerinin tenevvüü gibi bana geliyordu.” (1)

ifadesiyle, en yüksek tefekkür, metanet ve marifet boyutunu nazara veriyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamasi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...