Block title
Block content

"Sadaret, meşihat, iki cenahdır. Şu devlet-i İslâmiyenin bu iki cenahı mütesâvi olmazsa, ileri gidilmez. Gidilse de böyle bir medeniyet-i faside için mukaddesatından insilâh eder." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sadaret" Osmanlı Devleti zamanında "Başvekillik" makamına verilen isimdir.

"Meşihat" ise, din işlerini tedvir eden Osmanlı Devletinin "Diyanet İşleri Dairesine" verilen bir isimdir.

Devlet mekanizmasında bu iki kurum bir denge ve eşitlik içinde yürümezse, zamanla bu iki kurum bir birini dışlayarak bir birinden soyutlanır insilah ifadesi de bu soyutlamaya işaret ediyor.  

Yönetimin sağlıklı ve düzgün gidebilmesi, yine sağlıklı ve düzgün bir eğitim sisteminin olması ile mümkündür.

Üstad, Osmanlının son döneminden itibaren kendini hissettiren bu problemi görmüş ve “Medresetü'z-Zehra” adını verdiği bir eğitim modeli geliştirmiştir. Bu modelde hem modern fen bilimlerinin hem de medrese ilimlerinin beraberce okutulması gerektiği vurgulanır.

Fen ilimleri aklın ışığı ve yol göstericisi iken, din ilimleri ise kalbin ışığı ve yol göstericisi oluyor. İkisi eşit ve dengeli bir şekilde verilirse, hem akıl hem de kalp aydınların ve kemale ulaşır. Şayet sadece fen ilimlerine ağırlık verilir din ihmal edilirse şüphe, inkar ve ahlaksızlık; yok dine ağırlık verilir akıl dışlanırsa, taassup ve geri kalma meydana gelir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...