"Sadık" , "masdûk" ve "musaddak" kavramlarını ve aralarındaki farkları izah edilebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sadık", inandığı şeye sımsıkı bağlı, ondan en ufak bir şüphe ve tereddüt etmeyen sadık kimse demektir. Kendisi sadakat göstermeyen bir şeye başkası asla sadakat göstermez. Hazreti Peygamber (asm) inandığı İslam’ın en büyük sadık takipçisi olmuştur.

"Masduk", kelime olarak doğruluğu kabul edilmiş, tasdik edilmiş demektir. Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'in doğruluğu, dürüstlüğü hem Allah tarafından tasdik edilmiş hem de vicdan ve insaf sahibi insanlar tarafından tasdik edilmiştir. Allah onu hem kitabı hem de mucizeleri ile tasdik ederken, kamil insanlar da ona sadakatle iman etmeleri ile tasdik etmişlerdir.

"Musaddak", doğruluğu tasdik edilmiş, sadakati ve doğruluğu tanınmış ve ispat edilmiş kimse demektir. Musaddak kelimesi masduk kelimesinden daha geniş daha kapsamlı bir anlam taşıyor.

Peygamber Efendimizi (asm) sadece Allah ve kamil insanlar değil bütün mahlukat tasdik ediyorlar. Melekler, kurtlar, ağaçlar, ay, güneş vs... On Dokuzuncu Mektup bunu etraflıca izah etmektedir.

"Hem zâtiyle, hem lisâniyle, hem delâlet-i hâliyle, hem kaliyle kâinatın Sâniine delâlet eden şu delil; hem hakikat-ı kâinatça musaddak, hem sâdıktır. Çünkü bütün mevcudatın vahdâniyete delâletleri, elbette vahdaniyeti söyleyen Zâtı tasdik hükmündedir. Demek söylediği da'vâ da umum kâinatça musaddaktır."(1)

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...