Şafii ve Settar isimlerinin ahiretteki tecellisi nasıl olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şafi ismi sadece hastalıkta tecelli ediyor, düşüncesi eksik olur. Belki sağlıklı olmamızın devamlı olması Şafi isminin tecellisinin devamıyladır. Hastalık hali, hasta olan azanın veya latifelerin Şafi ismine tam mazhar olamamasından kaynaklanır ve o hastalık Şafi isminin anlaşılmasına vesiledir.

Ahirette ise nisbî emirler hakikat olduğundan, bir şeyin zıddıyla bilinmesine ihtiyaç olmaz. Daima sıhhatli olmak bir yönüyle Şafi isminin tecellisi olarak düşünülebilir

Settar ismi ise; ehl-i cennetin kusurlarını ebediyen örttüğünden onlar bu isme daimî mazhardırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...