Şafii ve Settar isimlerinin ahiretteki tecellisi nasıl olacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şafi ismi sadece hastalıkta tecelli ediyor, düşüncesi doğru değildir. Belki sağlıklı olmamızın devamlı olması Şafi isminin tecellisinin devamıyladır. Hastalık hali, hasta olan azanın veya latifelerin Şafi ismine tam mazhar olamamasından kaynaklanır ve o hastalık Şafi isminin anlaşılmasına vesiledir.

Ahirette ise nisbî emirler hakikat olduğundan (bk. Sözler, Lemeat) bir şeyin zıddıyla bilinmesine ihtiyaç olmaz. Ve kişi ehl-i cennet ise her vakit sıhhatli olmasıyla Şafi isminin tecellisine, istidadına göre daima tam mazhardır.

Settar ismi ise; ehl-i cennetin kusurlarını ebediyen örttüğünden daimi o isme mazhardır.

Ehl-i cehennem olsa; cehennem aslen dar-ı ceza olmakla beraber, onlar da vücud dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olduklarından (bk. Asa-yı Musa, Sekizinci Mesele) derecelerine göre Cenab-ı Hakk’ın onları idam etmemekte gösterdiği merhameti ve onların da dünyada yapmış olabileceği hasenatı noktasından bu isimlere bir cihette mazhardır denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...