Sahabe olup da daha sonra sahabelikten çıkan var mıdır? Bu konu Risalelerde geçiyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tarih ve siyer kitaplarında samimi bir şekilde iman edip sahabe derecesine geldikten sonra, tekrar irtidat eden bir sahabe olup olmadığı konusu ihtilaflıdır. Fakat genel olan görüş sahabe de olsa irtidat edebileceği ihtimalidir. Bazıları da "samimane sahabe olmuş ve dine hizmet etmiş ise, günahkar ve fasık olmuş ise de dinden irtidat olmamıştır" demişlerdir.

Bazı münafıkların irtidatını tarih ve siyer kitaplarında görüyoruz. Zaten bu münafıklar hükmen sahabe olmadıkları için, "sahabe iken irtidat etmiş" demek yanlış olur.

İslam zahire göre hükmettiği için, hakiki sahabelerin içinde yaşayan münafıklar da Müslüman sayılıyorlardı. Ama bu münafıklardan bazıları münafıklığını gizleyemeyerek bazı olayların sebebi ile içindeki küfrü izhar etmişlerdir.

Mukatil der ki: "Kim, imanından sonra Allah'ı tanımaz, kâfir olur ve fakat sinesini küfre açarsa, Allah'ın gazabı onların başınadır." (Nahl, 16/106) âyet-i kerimesi, Abdullah ibn Sa'd ibn Şarh el-Kuraşî, Mikyes ibn Subâbe (veya Dubâbe), Abdullah ibn Enes ibn Hatal, Tu'me ibn Ubeyrık, Kays ibnu'l-Velîd ibnu'l-Muğîra ve Kays İbnu'l-Fâkih el-Mahzûrnî hakkında nazil olmuştur.(1)

Salebe ve Ubeydullah bin Cahş da bu sınıftan insanlardır. Yani içinden kafir iken, dışarıya karşı mümin gözüken münafıklar sınıfındandır. Bunların dışında hakiki anlamda sahabe olduktan sonra, mürted olan bir sahabe yoktur.

Bu hususta en çarpıcı ve göze çarpan hadise Salebe örneğidir. Eshâb-ı kirâmın içinde iken, zengin olup mürted olan ensardandı. Hazret-i Osman (r.a) zamânında öldü.

Salebe malının çok olması için, Peygamberimiz (a.s.m)'den duâ istedi. Resûlullah Efendimiz (a.s.m); “Kanâat et!” buyurdu. Duâ için tekrar tekrar ısrar etti. Peygamber Efendimiz (a.s.m) istediği duâyı buyurunca, malı, hayvanları çoğaldı. Onlarla uğraşıp namaza gelmez oldu. Resûlullah (a.s.m)'ın gönderdiği zekât toplama memurlarına zekât vermedi.

Hakkında Tevbe Sûresi'nin 76. âyeti nâzil oldu. Bunu işitince, sadakasını getirip yalvardı ise de kabul buyurulmadı. “Salebeye yazıklar olsun!” hadîs-i şerîfine hedef olmak felâketine uğradı. Ubeydullah bin Cahş gibi o da mürted oldu.

Salebe ismi ile ilgili rivayetler zayıf olduğu için bazen karıştırılabilir. Eshâb-ı kirâmdan olup, Bedir Gazâsında bulunan Salebe başkadır. Onun adı Salebe bin Hatıb el-Ensarî'dir.

İrtidat hususunda Risalelerde geçen bir yeri olduğu gibi vermek istiyoruz:

"Hem, nakl-i sahih ile Ebu Hüreyre ve Huzeyfe gibi mühim zâtlar bulunduğu bir heyette Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş ki:

ضِرْسُ اَحَدِكُمْ فِى النَّارِ اَعْظَمُ مِنْ اُحُدٍ [“Birinizin dişi, cehennemde Uhud Dağından daha büyük olacaktır.” (Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 4:342)] diye, birinin irtidadıyla müthiş âkıbetini haber vermiş. Ebu Hüreyre dedi: 'O heyetten, ben bir adamla ikimiz kaldık. Ben korktum. Sonra öteki adam Yemâme Harbinde Müseylime tarafında bulunup mürted olarak katledildi.' (Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:342) İhbar-ı Nebevînin hakikati çıktı."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Bedreddin Çetiner, Esbab-ı Nüzul, Çağrı Yayınları: 2 / 550-552.
(2) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Altıncı Nükteli İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)

Sahabe olduktan sonra mürted olan vardır. Abdullah İbnu Sa'd İbni Ebi's-Sarh adlı zat Efendimizin vahiy katibiydi. [Ebu Dâvud Hudud 1, (4358); Nesâî, Tahrimu'd-Dem 15, (7, 107)] Daha sonra dinden çıktı ama geri müslüman olduğuna dair rivayetleri sağlamdır. Daha fazla ayrıntı için tıklayınız.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ferhatorek
Selam Aleyküm kardeşlerim. Bir Cihad esnasında Sahabeler dinlenirlerken Sahabilerin bir tanesi oturup Kur'an okuyor, o Kur'an okuyan sahabi de göbekli, şişman birisidir. Oradakilerden bir tanesi de, o sahabi Kur'an okumasını bitirince: "Yahu nerede bir hafız görsek, bunları hepsi şişman, göbekli" diyerek şaka yapmış.Bunun üzerine başka bir sahabi bu sahabinin Kur'an ile şaka yaptığını söyleyerek onu Peygamber efendimize şikayet eder.O sahabi : "böyle bir şakayı büyütmenin bir manası yok, ben sadece bir espiri yaptım" demiş...Ama Peygamber efendimiz;tevbe et, istigfar et demeye zaman kalmamışki Tevbe Suresi'nin 65. ve 66. ayetleri inmiş, ki vahiy geldiği zaman da Rasulullah zaten konuşmazdı. Ve inen o ayetlerde Allah(c.c.) şöyle buyurur; " Onlara soracak olsanız, biz şakalaşıyorduk diyecekler, onlara söyle ki Ey Rasulum: Siz Allah ile, Allah'ın ayetleriyle, peygamberleriyle mi şakalaşıyordunuz?" "Özür dilemeyin, mü'mindiniz ama kafir oldunuz! " Gördüğünüz gibi Ayet ile sabitdirki o sahabe mü'mindi ama kafir oldu. Dikkat edin Allah(c.c.) ile ,Kur'an ile, Peygamberler ile ilgili şaka yapmak bu örnekteki gibi insanı kafir yapabiliyor.Günümüzdeki tiyatro oyunlarında,filmlerde bunlar çok yapılabiliyor.Ve bu düşünce özgürlüğü saçmalığına bağlanıyor.Bunu önemseyelim .Eğer Allah(c.c.) ü,Dinimizi,Peygamberlerimizi,hak yol üzere olan alimlerimizi biz korumayacaksak kim koruyacak.......Selam ve dua ile Allah(c.c.) 'a emanet olun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...